ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายตลาดสีเขียว
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 30
Deadline : / /

Job Announcement Skills Trainer
11 Sep
Job Announcement Skills Trainer
Friends International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 179
Deadline : / /

Job Announcement Senior Accountant
11 Sep
Job Announcement Senior Accountant
Friends International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 320
Deadline : / /

Junior Accountant
11 Sep
Junior Accountant
Friends International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 163
Deadline : / /

Job Announcement RESTAURANT MANAGER
11 Sep
Job Announcement RESTAURANT MANAGER
Friends International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 74
Deadline : / /

Job Announcement Family Income Generating Project Officer
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1092
Deadline : / /

Job Announcement  Child Protection Project Coordinator
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1060
Deadline : / /

Job Announcement - Child Protection Project Officer
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 49
Deadline : / /

Job Announcement -  ChildSafe Network Coordinator
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 77
Deadline : / /

Job Announcement - ChildSafe Network Trainer
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 14
Deadline : / /

Public Relations Officer
10 Sep
Public Relations Officer
HelpAge International - East Asia/Pacific Regional Office

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 685
Deadline : / /

Logistics Assistant (Mae Hong Son)
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 683
Deadline : / /

Cashier (Mae Hong Son)
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 713
Deadline : / /

ประกาศรับ Communication Officer โดย ไอยูเอฟ สำนักงานประเทศไทย
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 675
Deadline : / /

Job Opportunity: Junior Program Assistant
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 229
Deadline : / /

Project Leader for International Student Volunteers
10 Sep
Project Leader for International Student Volunteers
International Student Volunteers, Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 674
Deadline : / /

Pre-Service Training Positions with Peace Corps Thailand_Closing Extension
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 200
Deadline : / /

Teacher Training CSLT on-site Facilitator - JRS Thailand (Mae Hong Son)
9 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 630
Deadline : / /

EFL CSLT on-site Facilitator - JRS Thailand (Mae Hong Son)
9 Sep
EFL CSLT on-site Facilitator - JRS Thailand (Mae Hong Son)
Jesuit Refugee Service Thailand (JRS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 705
Deadline : / /

National Project Consultant: Financial, National Project Consultant: Project Development, National Project Consultant: Energy Policy, Project Consultant: Technical, Senior Project Assistant, UNIDO
9 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 750
Deadline : / /

Protection International   รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ  ด่วน
9 Sep
Protection International รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ด่วน
องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล Protection International (พีไอ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 168
Deadline : / /

มููลนิธิโคมลอยเพื่อการพัฒนา รับสมัคร ครูคู่สอนมอนเตสซอรี่ 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ อ.แม่สอด
Internship Opportunity
9 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 723
Deadline : / /

Helmet Safety Trainers
8 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 649
Deadline : / /

Project Officer vacancy Handicap International
8 Sep
Project Officer vacancy Handicap International
แฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแน่ล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 594
Deadline : / /

รับสมัครล่าม อังกฤษ-ไทย 1 ตำแหน่ง ประจำ 1 ปี /Part time
7 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : / /

Monitoring and Evaluation Consultant (East West Economic Corridors Project)
7 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 578
Deadline : / /

Project Assistant – Social Research
7 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 962
Deadline : / /

Administrative staff (for B.A. and M.A. International Programs
5 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1029
Deadline : / /

seeking qualified applicants for the following short-term contract positions for Pre-Service Training (PST)
5 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 990
Deadline : / /

Procurement and Administrative Assistant
4 Sep
Procurement and Administrative Assistant
Operations Support Team, UNDP Asia-Pacific Regional Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 556
Deadline : / /

Social Research
4 Sep
Social Research
Rapid Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 991
Deadline : / /

ประกาศรับสมัครงานด่วน
4 Sep
ประกาศรับสมัครงานด่วน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) Policy Research and Development Institute Foundation (PRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 170
Deadline : / /

Driver, Refugee Program, Mae Sot based
3 Sep
Driver, Refugee Program, Mae Sot based
Right To Play Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 16
Deadline : / /

Procurement and Administrative Assistant
3 Sep
Procurement and Administrative Assistant
United Nations Development Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1063
Deadline : / /

ประกาศรับนักบัญชี
3 Sep
ประกาศรับนักบัญชี
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1028
Deadline : / /

Store Keeper
3 Sep
Store Keeper
PU-AMI

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 75
Deadline : / /

Communications and Knowledge Management Officer
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 40
Deadline : / /

CSO Programme Coordinator, Admin and Finance Support
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 990
Deadline : / /

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ระดมทุน 1 ตำแหน่ง
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1044
Deadline : / /

Editorials

View more

Lasted contents

View more