ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผู้อำนวยการ / Director

Post Jobs
HR Director – Greater Mekong, South Asia, and Temperate Asia
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 19
Deadline : 28 / December / 2022

Country Manager for Thailand
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 308
Deadline : 23 / December / 2022

Project Manager (MKCF Project), Trade and Investment Facilitation (TIF) Department, Mekong Institute, Khon Kaen, Thailand
22 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 256
Deadline : 22 / December / 2022

Risk and Reporting Manager
18 Nov
Risk and Reporting Manager
Chemonics International, Inc.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 2 / December / 2022

Executive Director (ED)
15 Nov
Executive Director (ED)
The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 376
Deadline : 23 / December / 2022

Director of Support Operations
9 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 529
Deadline : 9 / December / 2022

Director of Partnerships
9 Nov
Director of Partnerships
บริษัทสเตปส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 487
Deadline : 9 / December / 2022

Business & Human Rights Officer / Senior Business & Human Rights Officer
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 588
Deadline : 3 / December / 2022

General Manager and Social Impact Director at Na Projects
10 Oct

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1113
Deadline : 30 / November / 2022

Director of Partnerships
22 Sep
Director of Partnerships
Kenan Foundation Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1006
Deadline : 31 / December / 2022

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more