ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผู้บริหาร / Administrator

Post Jobs
ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
21 Mar
ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 342
Deadline : 21 / April / 2023

Program Manager (Full-time)
21 Mar
Program Manager (Full-time)
Friedrich-Ebert-Stiftung, Thailand Office

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 631
Deadline : 18 / April / 2023

CSO Development for the Promotion and Advancement of Migrant Rights (CSO-DPAMR) Project
18 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 449
Deadline : 30 / March / 2023

Consultant to Support Japanese Business on Migration, Business and Human Rights
17 Mar
Consultant to Support Japanese Business on Migration, Business and Human Rights
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 348
Deadline : 31 / March / 2023

Organic Farming Advisor
17 Mar
Organic Farming Advisor
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ (OASIS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 249
Deadline : 16 / April / 2023

Grants Director
3 Mar
Grants Director
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 575
Deadline : 3 / April / 2023

Country Manager - Thailand
2 Mar
Country Manager - Thailand
ASEAN-Australia Counter Trafficking

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 873
Deadline : 31 / March / 2023

Grant and Finance Manager
28 Feb
Grant and Finance Manager
COAR Global LTD

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 486
Deadline : 31 / March / 2023

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
22 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1104
Deadline : 31 / March / 2023

Country Director
3 Feb
Country Director
The Exodus Road

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 671
Deadline : 31 / March / 2023

Senior Grants Manager for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 380
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more