ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักพัฒนางานเขียน / Creative content developer

Post Jobs
Operations Assistant (for regional activities)
28 Nov
Operations Assistant (for regional activities)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 39
Deadline : 11 / December / 2022

Problem Analyst
28 Nov
Problem Analyst
Panthera

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 24
Deadline : 15 / December / 2022

Administrative Clerk
28 Nov
Administrative Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 32
Deadline : 11 / December / 2022

Creative Business Developper
28 Nov
Creative Business Developper
Pai Seedlings Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 35
Deadline : 31 / March / 2023

Capacity-Building Manager
24 Nov
Capacity-Building Manager
The Tea Leaf Center Co., Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 232
Deadline : 5 / January / 2023

Caseworker (Social Worker)
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 316
Deadline : 23 / December / 2022

Communications Officer
23 Nov
Communications Officer
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 298
Deadline : 11 / December / 2022

นักวิชาการ/นักวิจัย
23 Nov
นักวิชาการ/นักวิจัย
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 402
Deadline : 23 / December / 2022

Research Fellow – Peri-Urban Environmental Research Project
23 Nov

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 293
Deadline : 30 / December / 2022

Senior Operations Assistant (Compliance, Training)
23 Nov
Senior Operations Assistant (Compliance, Training)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 454
Deadline : 5 / December / 2022

เจ้าหน้าที่กิจกรรม
23 Nov
เจ้าหน้าที่กิจกรรม
สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 265
Deadline : 31 / December / 2022

Technical Advisor, Country Health Information Systems and Data Use (CHISU)
22 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 215
Deadline : 22 / December / 2022

Consultant for developing Social and Behavior Change Communication (SBCC) Toolkit
22 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 233
Deadline : 21 / December / 2022

Risk and Reporting Manager
18 Nov
Risk and Reporting Manager
Chemonics International, Inc.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 2 / December / 2022

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
17 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 553
Deadline : 17 / December / 2022

Senior Project Assistant (Mental Health and Psychosocial Support MHPSS)
16 Nov
Senior Project Assistant (Mental Health and Psychosocial Support MHPSS)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 891
Deadline : 29 / November / 2022

CALL FOR PROPOSALS: Consultant/Freelance Videographer and Photographer for Content Capture, Editing, and Content Production
16 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 377
Deadline : 30 / November / 2022

Sustainable Biomass Guidelines
16 Nov
Sustainable Biomass Guidelines
The Institute for Sustainable Communities (ISC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 480
Deadline : 29 / November / 2022

Mekong Programs Administrative Associate
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 665
Deadline : 29 / November / 2022

Executive Director (ED)
15 Nov
Executive Director (ED)
The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 375
Deadline : 23 / December / 2022

Consultancy Description: Program Manager (1 year)
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 537
Deadline : 16 / December / 2022

Senior Environmental Safeguards Specialist – Lao PDR (Consultant)
15 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 276
Deadline : 16 / December / 2022

Data Entry Officer
10 Nov
Data Entry Officer
COAR Global

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 769
Deadline : 31 / December / 2022

Social Media Assistant Intern
10 Nov
Social Media Assistant Intern
Manushya Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 30 / November / 2022

Job Coach
9 Nov
Job Coach
บริษัทสเตปส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 440
Deadline : 9 / December / 2022

Business & Human Rights Officer / Senior Business & Human Rights Officer
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 588
Deadline : 3 / December / 2022

Consultant, Worker Empowerment & Ethical Supply Chains
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 439
Deadline : 3 / December / 2022

Consultant, worker empowerment & ethical supply chains (Pakistani consultant)
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 326
Deadline : 3 / December / 2022

Gender Transformative/SRHR Lead
2 Nov
Gender Transformative/SRHR Lead
Plan International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 803
Deadline : 5 / December / 2022

Operations Manager
1 Nov
Operations Manager
มูลนิธิซีโอฮุน (SEAOHUN Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 784
Deadline : 30 / November / 2022

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
27 Oct
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1181
Deadline : 16 / January / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more