ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักกฎหมาย / Lawyer

Post Jobs
Legal Advisor (Mae Sot)
26 May
Legal Advisor (Mae Sot)
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 204
Deadline : 10 / June / 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ( 2 ตำแหน่ง)
19 May
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ( 2 ตำแหน่ง)
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 614
Deadline : 31 / May / 2023

ทนายความ (2 ตำแหน่ง)
19 May
ทนายความ (2 ตำแหน่ง)
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 142
Deadline : 31 / May / 2023

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
19 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 737
Deadline : 15 / June / 2566

Protection Officer
15 May
Protection Officer
People Serving People Foundation / Center for Asylum Protection

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 16 June 2023 / /

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
20 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 994
Deadline : 15 / June / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more