ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักกฎหมาย / Lawyer

Post Jobs
ทนายความ
1 Feb
ทนายความ
Cross Cultural Foundation - CRCF

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 55
Deadline : 28 / February / 2023

Legal Adviser, based in Bangkok
25 Jan
Legal Adviser, based in Bangkok
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 292
Deadline : 25 / February / 2023

Senior Protection Officer
23 Jan
Senior Protection Officer
People Serving People Foundation (PSPF) / Center for Asylum Protection (CAP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 382
Deadline : 24 / February / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more