ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Post Jobs
Project Assistant based in Mae Sot
30 May
Project Assistant based in Mae Sot
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 10 / June / 2023

Finance and Administrative  Assistant Officer - Thailand
30 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 25 / June / 2023

HR Intern
30 May
HR Intern
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 69
Deadline : 12 / June / 2023

Pharmacist
30 May
Pharmacist
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 30 / June / 2023

Senior Inquiries and Outreach Officer (National Position),Based in  Bangkok
30 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 25
Deadline : 9 June 2023 / /

Senior Inquiries and Outreach Officer (National Position),Based in  Bangkok
30 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 69
Deadline : 9 June 2023 / /

Senior Operations Manager (National Position),Based in Bangkok
30 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 9 June 2023 / /

Administrative Officer
29 May
Administrative Officer
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 228
Deadline : 12 / June / 2023

Provincial Coordinator
29 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 144
Deadline : 16 / June / 2023

Acquisition Manager ประจำสำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง
29 May
Acquisition Manager ประจำสำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 100
Deadline : 30 / June / 2023

Church and Youth Engagement Manager (ประจำสำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง)
29 May
Church and Youth Engagement Manager (ประจำสำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย ห้วยขวาง)
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : 30 / June / 2023

Communications Intern
29 May
Communications Intern
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 89
Deadline : 31 / August / 2566

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล
29 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 97
Deadline : 30 / June / 2566

Legal Advisor (Mae Sot)
26 May
Legal Advisor (Mae Sot)
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 204
Deadline : 10 / June / 2023

Project Assistant (full-time)
26 May
Project Assistant (full-time)
Rapid Asia Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 584
Deadline : 18 / June / 2023

Project Officer-Coordinator
26 May
Project Officer-Coordinator
ACWC Thailand - Women’s Rights

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 497
Deadline : 16 / June / 2023

Program Support Officer, based in Mae Sot
26 May
Program Support Officer, based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 387
Deadline : 9th June 2023 / /

Human Resources Assistant (Multiple Positions) (SB-2/SC4)
26 May
Human Resources Assistant (Multiple Positions) (SB-2/SC4)
United Nations Office on Drugs and Crime

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 370
Deadline : 11 / June / 2023

Driver and Messenger (SB-1/SC-2)
26 May
Driver and Messenger (SB-1/SC-2)
United Nations Office on Drugs and Crime

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 161
Deadline : 11 / June / 2023

Support Services Assistant - Mae Sot
26 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 441
Deadline : 11 / June / 2023

Cleaner (National Position),Based in Mae Sot
25 May
Cleaner (National Position),Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 192
Deadline : 8 June 2023 / /

Programme lead for Education and livelihood
25 May
Programme lead for Education and livelihood
FutureSense Foundation Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 576
Deadline : 25 / June / 2023

​Thailand Business & Human Rights Officer
24 May
​Thailand Business & Human Rights Officer
มูลนิธิสถาบันอิสรา (ISSARA INSTITUTE)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 251
Deadline : 24 / June / 2023

นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
23 May
นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
มูลนิธิโคเออร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 541
Deadline : 11 / June / 2023

Intern
23 May
Intern
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 648
Deadline : 6 / June / 2023

Project Assistant Intern
23 May
Project Assistant Intern
Rapid Asia Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 309
Deadline : 23 / June / 2023

Communication Officer
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 293
Deadline : 7 / June / 2023

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 387
Deadline : 23 / June / 2023

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 6
Deadline : 23 / June / 2023

Management Information System (MIS) Coordinator
23 May
Management Information System (MIS) Coordinator
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 671
Deadline : 5 / June / 2023

Senior Monitoring and Evaluation Officer (Protection and Empowerment),Based in Mae Sot
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 6th June 2023 / /

Durable Solutions Associate, TA/G6, Bangkok
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 326
Deadline : 05 / June / 2023

Durable Solutions Associate, TA/G6, Bangkok
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 225
Deadline : 05 / June / 2023

Human Resource and Procurement Officer
22 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 358
Deadline : 16 / June / 2023

Program Officer
22 May
Program Officer
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 494
Deadline : 9 / June / 2023

Administrative Assistant for USAID Enhance Activity
19 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 595
Deadline : 15 / July / 2023

นักพัฒนาการเด็ก
19 May
นักพัฒนาการเด็ก
มูลนิธิโคเออร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 522
Deadline : 11 / June / 2023

Field Research Coordinator for Southeast Asia
19 May
Field Research Coordinator for Southeast Asia
Worker Rights Consortium (WRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 975
Deadline : 12 / June / 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ( 2 ตำแหน่ง)
19 May
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ( 2 ตำแหน่ง)
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 613
Deadline : 31 / May / 2023

Program Assistant
19 May
Program Assistant
CMB Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 752
Deadline : 30 June 2023 / /

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more