ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักสื่อสารออนไลน์ / Online communication

Post Jobs
Creative Business Developper
28 Nov
Creative Business Developper
Pai Seedlings Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 37
Deadline : 31 / March / 2023

Digital Campaign Manager - Thailand
25 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 139
Deadline : 5 / December / 2022

Capacity-Building Manager
24 Nov
Capacity-Building Manager
The Tea Leaf Center Co., Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 5 / January / 2023

Caseworker (Social Worker)
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 23 / December / 2022

Communications Officer
23 Nov
Communications Officer
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 300
Deadline : 11 / December / 2022

นักวิชาการ/นักวิจัย
23 Nov
นักวิชาการ/นักวิจัย
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 405
Deadline : 23 / December / 2022

Technical Advisor, Country Health Information Systems and Data Use (CHISU)
22 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 219
Deadline : 22 / December / 2022

Consultant for developing Social and Behavior Change Communication (SBCC) Toolkit
22 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 233
Deadline : 21 / December / 2022

Internship
21 Nov
Internship
Freeland

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 327
Deadline : 21 / December / 2022

Risk and Reporting Manager
18 Nov
Risk and Reporting Manager
Chemonics International, Inc.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 2 / December / 2022

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
17 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 554
Deadline : 17 / December / 2022

Communications and Campaigns Officer
17 Nov
Communications and Campaigns Officer
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 749
Deadline : 30 / November / 2022

Executive Director (ED)
15 Nov
Executive Director (ED)
The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 376
Deadline : 23 / December / 2022

Social Media & PR Officer
15 Nov
Social Media & PR Officer
มูลนิธิพู่กัน (Paintbrush Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 433
Deadline : 16 / December / 2022

Data Entry Officer
10 Nov
Data Entry Officer
COAR Global

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 770
Deadline : 31 / December / 2022

Social Media Assistant Intern
10 Nov
Social Media Assistant Intern
Manushya Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 30 / November / 2022

Job Coach
9 Nov
Job Coach
บริษัทสเตปส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 441
Deadline : 9 / December / 2022

Business & Human Rights Officer / Senior Business & Human Rights Officer
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 588
Deadline : 3 / December / 2022

Consultant, Worker Empowerment & Ethical Supply Chains
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 439
Deadline : 3 / December / 2022

Consultant, worker empowerment & ethical supply chains (Pakistani consultant)
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 327
Deadline : 3 / December / 2022

VN09-22 - Regional Communications Coordinator - Asia
3 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1090
Deadline : 1 / December / 2022

Gender Transformative/SRHR Lead
2 Nov
Gender Transformative/SRHR Lead
Plan International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 803
Deadline : 5 / December / 2022

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more