ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักสื่อสารออนไลน์ / Online communication

Post Jobs
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 478
Deadline : 30 / April / 2023

Communication Officer
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 31 / March / 2023

Information Management Intern
17 Mar
Information Management Intern
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 533
Deadline : 31 / March / 2023

Organic Farming Advisor
17 Mar
Organic Farming Advisor
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ (OASIS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 249
Deadline : 16 / April / 2023

CCM (Communication, Campaign and Media) Support Service (Part Time)
15 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 535
Deadline : 29 / March / 2023

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
9 Mar
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 870
Deadline : 31 / March / 2566

Program & Communications Officer
8 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 746
Deadline : 4 / April / 2023

Education Coordinator
3 Mar
Education Coordinator
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 902
Deadline : 5 / May / 2023

Communications Coordinator
2 Mar
Communications Coordinator
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 632
Deadline : 1 / April / 2023

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่
24 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 815
Deadline : 31 / March / 2023

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
22 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1104
Deadline : 31 / March / 2023

Communications Officer
20 Feb
Communications Officer
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 958
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more