ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Administrative Officer – Part Time
28 Nov
Administrative Officer – Part Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 36
Deadline : 31 / December / 2022

Accountant – Part Time
28 Nov
Accountant – Part Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 23
Deadline : 31 / January / 2023

HR Director – Greater Mekong, South Asia, and Temperate Asia
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 24
Deadline : 28 / December / 2022

Project Coordinator/ Research Assistant
28 Nov

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 54
Deadline : 13 / December / 2022

Operations Assistant
28 Nov
Operations Assistant
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 67
Deadline : 11 / December / 2022

Operations Assistant (for regional activities)
28 Nov
Operations Assistant (for regional activities)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 66
Deadline : 11 / December / 2022

Problem Analyst
28 Nov
Problem Analyst
Panthera

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 33
Deadline : 15 / December / 2022

Operations Clerk
28 Nov
Operations Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 11 / December / 2022

Administrative Clerk
28 Nov
Administrative Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 11 / December / 2022

Creative Business Developper
28 Nov
Creative Business Developper
Pai Seedlings Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 37
Deadline : 31 / March / 2023

Senior Emergency Women’s Protection and Empowerment Officer, based in Mae Sot
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 50
Deadline : 12 / December / 2022

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership Development Program)
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 15 / January / 2023

JR2205513 Senior Protection Associate
28 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 180
Deadline : 11 / December / 2022

HOSPITALITY TEACHER
25 Nov
HOSPITALITY TEACHER
HCTC (Hospitality-Catering Training Center)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 221
Deadline : 25 / December / 2022

Human Resource and Procurement Officer
25 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 267
Deadline : 17 / December / 2022

Accounting and Administrative Associate
25 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 172
Deadline : 17 / December / 2022

Consultant for HEARTS Final Evaluation
25 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 201
Deadline : 5 / December / 2022

Digital Campaign Manager - Thailand
25 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 139
Deadline : 5 / December / 2022

รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่บัญชี
25 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 177
Deadline : 31 / December / 2022

Face to Face Fundraising Country Coordinator
25 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 143
Deadline : 23 / December / 2022

Finance Officer
25 Nov
Finance Officer
Good Neighbors (Thailand) Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 211
Deadline : 5 / December / 2022

URGENT - Finance Assistant
24 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 267
Deadline : 31 / December / 2022

Capacity-Building Manager
24 Nov
Capacity-Building Manager
The Tea Leaf Center Co., Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 5 / January / 2023

Accounting Manager, based in Bangkok
24 Nov
Accounting Manager, based in Bangkok
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 218
Deadline : 23 / December / 2022

Deputy Chief of Party (DCOP) USAID Biodiversity Conservation, Viet Nam
24 Nov
Deputy Chief of Party (DCOP) USAID Biodiversity Conservation, Viet Nam
WWF Viet Nam - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 125
Deadline : 7 / December / 2022

Protected Area Management Lead (SA2 Lead) USAID Biodiversity Conservation, Viet Nam
24 Nov
Protected Area Management Lead (SA2 Lead) USAID Biodiversity Conservation, Viet Nam
WWF Viet Nam - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 107
Deadline : 7 / December / 2022

Project Assistant
23 Nov
Project Assistant
ZSL Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 599
Deadline : 25 / December / 2022

3 Emergency Operations Officers (Mae Sot, Mae Hong Son and Kanchanaburi)
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 658
Deadline : 16 / December / 2022

Country Manager for Thailand
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 309
Deadline : 23 / December / 2022

Caseworker (Social Worker)
23 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 23 / December / 2022

Volunteer Community Advocate (VCA)
23 Nov
Volunteer Community Advocate (VCA)
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 31 / December / 2022

Volunteer Legal Advocates (VLAs)
23 Nov
Volunteer Legal Advocates (VLAs)
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 158
Deadline : 31 / December / 2022

QUALIFIED TRANSLATOR– Based in Deep South Thailand
23 Nov
QUALIFIED TRANSLATOR– Based in Deep South Thailand
DOCTORS WITHOUT BORDERS THAILAND (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 406
Deadline : 7 / December / 2022

FIN/HR ASSISTANT – Based in Pattani
23 Nov
FIN/HR ASSISTANT – Based in Pattani
DOCTORS WITHOUT BORDERS THAILAND (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 724
Deadline : 7 / December / 2022

Accounting Assistant
23 Nov
Accounting Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 213
Deadline : 11 / December / 2022

Communications Officer
23 Nov
Communications Officer
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 300
Deadline : 11 / December / 2022

นักวิชาการ/นักวิจัย
23 Nov
นักวิชาการ/นักวิจัย
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 405
Deadline : 23 / December / 2022

Research Fellow – Peri-Urban Environmental Research Project
23 Nov

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 296
Deadline : 30 / December / 2022

Procurement & Logistics Coordinator
23 Nov
Procurement & Logistics Coordinator
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 409
Deadline : 8 / December / 2022

Senior Operations Assistant (Compliance, Training)
23 Nov
Senior Operations Assistant (Compliance, Training)
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 457
Deadline : 5 / December / 2022

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more