ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Programme Policy Officer (Monitoring & Evaluation), NOA
24 Mar
Programme Policy Officer (Monitoring & Evaluation), NOA
WFP Regional Bureau for Asia& the Pacific (Bangkok, Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 133
Deadline : 9 April 2023 / /

Senior Protection Officer, Based in Mae Sot
24 Mar
Senior Protection Officer, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 259
Deadline : 6 / April / 2023

Private Sector Grant Coordinator
24 Mar
Private Sector Grant Coordinator
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 134
Deadline : 30 / April / 2023

Thai Language Teacher
24 Mar
Thai Language Teacher
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 125
Deadline : 16 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
23 Mar
ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
โครงการวิถีชีวิตพัฒนาจิต ธนาคารจิตอาสา

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 298
Deadline : 31 / May / 2023

Risk and Reporting Manager
23 Mar
Risk and Reporting Manager
Chemonics International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 179
Deadline : 1 / May / 2023

Supply Chain Supervisor (Based in Maesaraing)
23 Mar
Supply Chain Supervisor (Based in Maesaraing)
DOCTORS WITHOUT BORDERS THAILAND (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 136
Deadline : 7 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ HARID (HARID Project Coordinator)
23 Mar
ผู้ประสานงานโครงการ HARID (HARID Project Coordinator)
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 225
Deadline : 31 / March / 2023

เจ้าหน้าที่โครงการ จ. เชียงใหม่
23 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 197
Deadline : 30 / April / 2566

Logistics Assistant
23 Mar
Logistics Assistant
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 195
Deadline : 5 / April / 2023

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
23 Mar
เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 85
Deadline : 30 / April / 2566

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ. นครศรีธรรมราช
23 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 110
Deadline : 30 / April / 2566

Finance Officer SE Asia
23 Mar
Finance Officer SE Asia
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 253
Deadline : 7 / April / 23

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 478
Deadline : 30 / April / 2023

Urgent !! Project Development Officer
22 Mar
Urgent !! Project Development Officer
The Education for Development Foundation (EDF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 457
Deadline : 30 / April / 2023

Consultant for Malaria CSO Platform Assessment.
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 137
Deadline : 31 / March / 2023

Project Officer
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 350
Deadline : 31 / March / 2023

Communication Officer
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 31 / March / 2023

Senior Pipeline Officer, based in Bangkok
22 Mar
Senior Pipeline Officer, based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 123
Deadline : 4 / April / 2023

Senior Information Management Officer, based in Mae Sot (Re-advertisement)
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 239
Deadline : 4 / April / 2023

Capacity Development Consultant on Advocacy
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 193
Deadline : 10 / April / 2023

Consultancy to produce IEC Materials on PrEP, HIVST, U=U
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 160
Deadline : 31 / March / 2023

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
21 Mar
ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 343
Deadline : 21 / April / 2023

Re-advertisement-Research Fellow: Migration, Climate Change, Disasters and Development
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 363
Deadline : 31 March 2023 / /

Terms of Reference for Notetakers in the Trainings on Entrepreneurship Activities in 20 Communities Based in Chiang Mai and Chiang Rai Province
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 293
Deadline : 31 / March / 2023

Assistant Legal Advisor (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 214
Deadline : 4 / April / 2023

Finance Admin Assistant based in Thong Pha Phum Officer and Based in Sai Yok Office, Kanchanaburi province.
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 158
Deadline : 20 / April / 2023

Finance Officer based in Thong Pha Phum office, Kanchanaburi province.
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 135
Deadline : 20 / April / 2023

Media Production - HIV Human Story of People Living with HIV and U=U
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 173
Deadline : 1 April 2023 / /

Program Manager (Full-time)
21 Mar
Program Manager (Full-time)
Friedrich-Ebert-Stiftung, Thailand Office

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 631
Deadline : 18 / April / 2023

Accounting Assistant
21 Mar
Accounting Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 140
Deadline : 11 / April / 2023

Project Assistant
21 Mar
Project Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 520
Deadline : 31 / March / 2023

Consultant to undertake Baseline Assessment for Integrated Conflict, Child Protection, and Emergency Preparedness to protect children and their communities from Violence during emergencies in Thailand’s Southern Border Provinces ECHO Regional Disaster 2022-24 (ECHO HIPS) Project
Tiger Project Officer
21 Mar
Tiger Project Officer
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 406
Deadline : 20 / April / 2023

Legal Advisor (Based in Mae Sot, Thailand)
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 147
Deadline : 31 / March / 2023

Country Director, JRS Thailand
21 Mar
Country Director, JRS Thailand
Jesuit Refugee Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 413
Deadline : 15 May 2023 / /

Research Consultant (Independent Contactor), Based in Thailand
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 350
Deadline : 3 / April / 2023

Technology and Information Security Coordinator, Based in Bangkok (Re-advertised)
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 150
Deadline : 3 / April / 23

Mekong Legal Coordinator
20 Mar
Mekong Legal Coordinator
EarthRights International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 272
Deadline : 30 / April / 2023

Logistics Officer
20 Mar
Logistics Officer
Australian Federation of AIDS Organisations

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 360
Deadline : 28 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more