ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
รับสมัครพนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
19 Dec
รับสมัครพนักงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 827
Deadline : 19 / January / 2023

Project Officer
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 747
Deadline : 30 / December / 2022

Program Officer
19 Dec
Program Officer
Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 10 / January / 2023

Project Development Consultant - JRS Asia Pacific (Thailand)
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 16 / January / 2023

Project Development Consultant - JRS Asia Pacific (Thailand or Philippines)
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 591
Deadline : 9 / January / 2023

Senior Emergency Women’s Protection and Empowerment Officer, based in Mae Sot (Re-advertised)
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 679
Deadline : 30 / December / 2022

Communication Officer/ Graphic Design Officer
19 Dec

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 846
Deadline : 10 / February / 2023

Senior Partnership Finance Manager, Based in Mae Sot
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 607
Deadline : 30 / December / 2022

Program Manager
16 Dec
Program Manager
BlueDot Partnerships, Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 908
Deadline : 16 / January / 2023

Program Facilitator
16 Dec
Program Facilitator
BlueDot Partnerships Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 795
Deadline : 16 / January / 2023

Finance & Accounting Officer
16 Dec
Finance & Accounting Officer
Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM-ED)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 740
Deadline : 16 / January / 2023

Finance and Administrative Officer
16 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 802
Deadline : 15 / January / 2023

Office and Data Entry Assistant, based in Chiang Mai office.
16 Dec
Office and Data Entry Assistant, based in Chiang Mai office.
สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (เอส ไอ แอล)

Type : Other / อื่นๆ
View : 952
Deadline : 15 / January / 2023

Human Resources and Project Administrator, based in Chiang Mai office.
16 Dec
Human Resources and Project Administrator, based in Chiang Mai office.
สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (เอส ไอ แอล)

Type : Other / อื่นๆ
View : 861
Deadline : 15 / January / 2023

Senior Advisor Energy Market
16 Dec
Senior Advisor Energy Market
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 494
Deadline : 16 / January / 2023

Senior Advisor “Just transition in coal regions”
16 Dec
Senior Advisor “Just transition in coal regions”
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 16 / January / 2023

Junior Communication Specialist GIZ Energy Cluster
16 Dec
Junior Communication Specialist GIZ Energy Cluster
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 700
Deadline : 16 / January / 2023

Project Advisor CASE Thailand
16 Dec
Project Advisor CASE Thailand
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 720
Deadline : 16 / January / 2023

Senior Medical Technologist
16 Dec
Senior Medical Technologist
มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 916
Deadline : 28 / February / 2023

Program Associate
16 Dec
Program Associate
Internews

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1046
Deadline : 31 / January / 2023

Human Resources Associate (GS-6), Temporary Appointment (364 days), #119824, CSU, Bangkok, Thailand CO, EAPR
16 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 716
Deadline : 5 / January / 2023

Finance Officer (SKPA) / Part Time
16 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 667
Deadline : 20 / January / 2023

Finance Officer
16 Dec
Finance Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 622
Deadline : 20 / January / 2023

Finance Officer
15 Dec
Finance Officer
COAR Global

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 775
Deadline : 15 / January / 2023

Finance Manager
15 Dec
Finance Manager
COAR Global

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 751
Deadline : 15 / January / 2023

Communication and Community Engagement (RCCE) Liaison Officer
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 898
Deadline : 25 / December / 2022

เจ้าหน้าที่ให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นและประสานงาน
15 Dec
เจ้าหน้าที่ให้บริการเก้าอี้ล้อเข็นและประสานงาน
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 689
Deadline : 15 / January / 2023

Finance Officer
15 Dec
Finance Officer
Good Neighbors

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 26 / December / 2022

Project Coordinator for the Advancing Refugee Protection and Rights in SEA through Legal Empowerment (ARPR)
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1090
Deadline : 31 / January / 2023

Senior Partnership Manager, Based in Mae Sot
15 Dec
Senior Partnership Manager, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 770
Deadline : 28 / December / 2022

Consultant to Undertake Baseline Assessment for ECHO HIPS
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 799
Deadline : 10 / January / 2023

Accounting Assistant
15 Dec
Accounting Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 570
Deadline : 10 / January / 2023

Communication Officer
15 Dec
Communication Officer
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 681
Deadline : 10 / January / 2023

Research Analyst
15 Dec
Research Analyst
Love Frankie

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 923
Deadline : 31 / December / 2022

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
15 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 891
Deadline : 15 / January / 2023

Senior Resources Management Assistant
14 Dec
Senior Resources Management Assistant
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1125
Deadline : 31 / December / 2022

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพลขับ – ประจำจังหวัดปัตตานี
14 Dec
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพลขับ – ประจำจังหวัดปัตตานี
ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1663
Deadline : 30 / December / 2022

Program Officer - Asia
14 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1182
Deadline : 23 / December / 2022

Program Manager (Plastic Smart Cities)
14 Dec
Program Manager (Plastic Smart Cities)
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 838
Deadline : 12 / January / 2023

Operations & Administrative Officer (Long Term)
14 Dec
Operations & Administrative Officer (Long Term)
Palladium Global - Partnership Support Unit (PSU) to MAP-TNC

Type : Other / อื่นๆ
View : 936
Deadline : 23 / December / 2022

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more