ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Female Houseparent 1 position, based in Chiangmai Branch
7 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 641
Deadline : 28 / February / 2023

Energy Audit
7 Jan
Energy Audit
The Institute for Sustainable Communities (ISC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 445
Deadline : 22 / January / 2023

Monitoring and Evaluation Officer
7 Jan
Monitoring and Evaluation Officer
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 804
Deadline : 25 / January / 2023

Finance Officer
7 Jan
Finance Officer
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 635
Deadline : 31 / January / 2023

Accounting Officer
6 Jan
Accounting Officer
Greenpeace SEA Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 505
Deadline : 30 January 2023 / /

Senior Program Officer, Program Management Unit
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 832
Deadline : 28 February 2023 / /

Graphic designer
6 Jan
Graphic designer
Sidekick

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 451
Deadline : 31 / January / 2023

Accounts and Grants Management Officer
5 Jan
Accounts and Grants Management Officer
The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 506
Deadline : 10 / January / 2023

Senior IM/GIS Assistant
5 Jan
Senior IM/GIS Assistant
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1011
Deadline : 18 / January / 2023

(Re-advertised) - Senior Program Officer, EpiC Project-Thailand
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 767
Deadline : 28 February 2023 / /

(Re-advertised) - Nurse (เจ้าหน้าที่พยาบาล)
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 506
Deadline : 28 February 2023 / /

Program Officer (Monitoring & Evaluation)
5 Jan
Program Officer (Monitoring & Evaluation)
มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 800
Deadline : 28 / February / 2023

MISSION PHARMACY MANAGER– Thailand (Maehongson)
4 Jan
MISSION PHARMACY MANAGER– Thailand (Maehongson)
Doctors without Borders Thailand (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 557
Deadline : 20 / January / 2023

Provincial Coordinator
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 636
Deadline : 31 / January / 2023

Project Officer
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 847
Deadline : 31 / January / 2023

Program Assistant
4 Jan
Program Assistant
National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1031
Deadline : 19 / January / 2023

Finance Officer
4 Jan
Finance Officer
Good Neighbors

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 504
Deadline : 20 / January / 2023

Scholarship Coordinator   (เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1267
Deadline : 31 / January / 2023

Programme Associate
4 Jan
Programme Associate
UNDP Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 163
Deadline : 25 / January / 2023

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
4 Jan
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1148
Deadline : 16 / February / 2566

Admin Assistant - URP Project (JRS Thailand)
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 638
Deadline : 15 January 2023 / /

Country Director, JRS Thailand
4 Jan
Country Director, JRS Thailand
Jesuit Refugee Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 188
Deadline : 15 Feb 2023 / /

Deputy Project Coordinator  (Based in Mae Sarieng)
4 Jan
Deputy Project Coordinator (Based in Mae Sarieng)
Doctors without Borders Thailand (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1059
Deadline : 20 / January / 2023

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง
3 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1313
Deadline : 31 / January / 2023

Program Coordinator
1 Jan
Program Coordinator
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 798
Deadline : 15 / January / 2023

นักวิจัย /นักวิชาการโครงการ ทางานวิจัยนโยบายสังคมและสุขภาพ , ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้ประสานงานวิชาการ
31 Dec
นักวิจัย /นักวิชาการโครงการ ทางานวิจัยนโยบายสังคมและสุขภาพ , ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้ประสานงานวิชาการ
บริษัทวิจัยและพัฒนานโยบาย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1107
Deadline : 5 / January / 2023

Knowledge Management Associate
30 Dec
Knowledge Management Associate
UNDP Bangkok Regional Hub

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1085
Deadline : 06 / January / 2023

DEPUTY CHIEF OF PARTY (Consultant) – Bangkok
30 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 722
Deadline : 11 / January / 2023

On Call Contract Interpreter, Based in Mae Hong Son  (Independent Contractor)
30 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 696
Deadline : 13 / January / 2023

Program Assistant for USAID Enhance Activity
29 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1008
Deadline : 29 / January / 2023

Office Manager for USAID Enhance Activity
29 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 837
Deadline : 29 / January / 2023

Program Managers for USAID Enhanced Activity
29 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 765
Deadline : 29 / January / 2023

Programme Officer (Human Rights & Environment) Regional Asia Pacific Programmes
29 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1258
Deadline : 18 / January / 2023

เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ
29 Dec
เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 931
Deadline : 20 / January / 2023

LOGISTICS COORDINATOR
29 Dec
LOGISTICS COORDINATOR
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 683
Deadline : 27 / January / 2023

HUMAN RESOURCES SPECIALIST (HRS)
29 Dec
HUMAN RESOURCES SPECIALIST (HRS)
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 673
Deadline : 27 / January / 2023

GENERAL SERVICES ASSISTANT (GSA)
29 Dec
GENERAL SERVICES ASSISTANT (GSA)
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 790
Deadline : 27 / January / 2023

DRIVER
29 Dec
DRIVER
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 422
Deadline : 27 / January / 2023

CASHIER (PRINCIPAL CLASS B)
29 Dec
CASHIER (PRINCIPAL CLASS B)
Peace Corps Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 459
Deadline : 27 / January / 2023

SUPPLY CHAIN SUPERVISOR (Mae Sariang, Mae Hong Son)
29 Dec
SUPPLY CHAIN SUPERVISOR (Mae Sariang, Mae Hong Son)
Doctors Without Border Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 646
Deadline : 12 / January / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more