ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Thailand Senior Case  Worker
26 Apr
Thailand Senior Case Worker
HOST International Thailand Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 837
Deadline : 15 / May / 2023

Extension Specialist
26 Apr
Extension Specialist
WINROCK INTERNATIONAL

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 460
Deadline : 15 / May / 2023

Manager
26 Apr
Manager
Paintbrush Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 786
Deadline : 31 / May / 2023

Senior Cultural Orientation Trainer, based in Bangkok
26 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 613
Deadline : 11 / May / 2023

ผู้ช่วยโครงการประจำที่สำนักงานแม่สอด  (Project Assistant based in Mae Sot)
26 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 811
Deadline : 15 / May / 2023

Consultancy for conduct Participatory Action Research on online safety and resilience (PAR Research)  (Focused in Chaing Mai and Chaing Rai Provinces)
26 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 667
Deadline : 31 / May / 2023

Senior Training Manager, Based in Bangkok
26 Apr
Senior Training Manager, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 499
Deadline : 11 / May / 2023

Junior Advisor Inclusive Sustainable Rice Landscapes and Rice Straw Valorization
25 Apr
Junior Advisor Inclusive Sustainable Rice Landscapes and Rice Straw Valorization
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 284
Deadline : 10 / May / 2023

Project Coordinator (Mitigation)
25 Apr
Project Coordinator (Mitigation)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 865
Deadline : 10 / May / 2023

Advisor -Integrated Landscape Management Inclusive Sustainable Rice Landscapes (ISRL) Project
25 Apr
Advisor -Integrated Landscape Management Inclusive Sustainable Rice Landscapes (ISRL) Project
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 258
Deadline : 10 / May / 2023

Project Accountant
25 Apr
Project Accountant
HelpAge International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 30 / June / 2023

Terms of Reference for hiring a survey firm/academic institution/individual consultant to develop Two Learning Papers under USAID Thailand CTIP Activity
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 325
Deadline : 10 / May / 2023

Research Nurse / พยาบาลวิจัยประจำศูนย์เชียงราย (REPOST)
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 317
Deadline : 26 / May / 2023

Accounting Officer
25 Apr
Accounting Officer
Greenpeace Southeast Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 338
Deadline : 15 / May / 2023

Young Women Leadership Curriculum and Young Women Leadership Training Guideline for Facilitators (Independent Contractor), Based in Mae Hong Son
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 529
Deadline : 10 / May / 2023

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
25 Apr
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 426
Deadline : 10 / May / 2023

Project Manager
25 Apr
Project Manager
มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 983
Deadline : 25 / May / 2023

Legal Service Assistance Consultant (Independent Contractor), Based in Mae Sot
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 354
Deadline : 10 / May / 2023

Coordinating Consultant
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 690
Deadline : 19 May, 2023 / /

Field Supervisor
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 341
Deadline : 30 / April / 2023

Community Health Coordinator
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 433
Deadline : 30 / April / 2023

Finance Officer
25 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 280
Deadline : 30 / April / 2023

รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
25 Apr
รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
Human development Forum Foundation(HDFF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1255
Deadline : 25 / May / 2023

Project Team Manager
24 Apr
Project Team Manager
Philanthropy Connections Foundation (PCF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 602
Deadline : 29 / May / 2023

Mekong Gender Consultant
24 Apr
Mekong Gender Consultant
EarthRights International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 565
Deadline : 15 / May / 2023

Regional Fellowship Officer
24 Apr
Regional Fellowship Officer
Fleming Fund Programme - South East Asia Regional Team (Mott MacDonald)

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 717
Deadline : 05 / May / 2023

รับสมัคร นักวิจัย  (1 ตำแหน่ง)    ผู้ประสานงานและสื่อสารองค์กร (1 ตำแหน่ง)
24 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 795
Deadline : 31 / May / 2023

Animation Producer (Freelancer)
24 Apr
Animation Producer (Freelancer)
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 352
Deadline : 08 / May / 2023

Administrative and Human Resources Officer
24 Apr
Administrative and Human Resources Officer
People Serving People Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 529
Deadline : 19 / May / 2023

Accounting Assistant (Re-advertised)
24 Apr
Accounting Assistant (Re-advertised)
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 272
Deadline : 1 / May / 2023

Senior Operations Assistant (Compliance, Program Integrity Guidelines)
24 Apr
Senior Operations Assistant (Compliance, Program Integrity Guidelines)
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1004
Deadline : 7 / May / 2023

Community Rule of Law (Independent Contractor), Based in Mae Sot (Re-advertisement)
24 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 9 / May / 2023

Sustainable Finance consultancy
24 Apr
Sustainable Finance consultancy
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 342
Deadline : 15 / May / 2023

Web Developer
23 Apr
Web Developer
The Borderland Health Foundation (BHF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 242
Deadline : 30 / April / 2023

Content Creator
23 Apr
Content Creator
The Borderland Health Foundation (BHF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 316
Deadline : 30 / April / 2023

Salakpra Conservation Landscape (SCL) Data Technician
21 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 766
Deadline : 14 / May / 2023

Salakpra Conservation Landscape (SCL) Community Engagement Officer
21 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 937
Deadline : 14 / May / 2023

Junior Grants Officer (Pre-award)
21 Apr
Junior Grants Officer (Pre-award)
Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU)

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 640
Deadline : 22 / May / 2023

Project Associate & Community Building
21 Apr
Project Associate & Community Building
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1026
Deadline : 31 / July / 2023

Impact Talent Program (Management Trainee)
21 Apr
Impact Talent Program (Management Trainee)
SE Thailand: Social Enterprise Thailand Association

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 640
Deadline : 31 / May / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more