ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Office Manager  (Yala) for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 576
Deadline : 31 / March / 2023

Program Managers for USAID Enhanced Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 140
Deadline : 31 / March / 2023

Program Assistant for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 167
Deadline : 31 / March / 2023

Administrative Assistant (Yala) for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 596
Deadline : 31 / March / 2023

Facilitation of Pact Asia & Europe Regional Forum 2023
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 473
Deadline : 12 / February / 2023

The main moderator for the 2023 Mekong Research Symposium
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 412
Deadline : 12 / February / 2023

Senior Partnership Manager, Based in Mae Sot
12 Jan
Senior Partnership Manager, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 158
Deadline : 25 / January / 2023

Consultant for conducting an assessment of Leopard and Clouded Leopard Recovery Potential in Thailand
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 98
Deadline : 11 / February / 2023

Health Program Assistant (Independent Contractor), Based in Mae Hong Son
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 25 / January / 2023

Administrative and Logistics Officer
12 Jan
Administrative and Logistics Officer
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 30 / January / 2023

เจ้าหน้าที่จัดสรรทุน (Grant)
12 Jan
เจ้าหน้าที่จัดสรรทุน (Grant)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 98
Deadline : 18 / January / 2023

Operations & Administrative Officer (Long Term)
11 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 132
Deadline : Friday, January 27, 2023 / /

Senior Partnership Support Officer, based in Mae Sot
11 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 95
Deadline : 24 / January / 2023

HR Associate SC6 Roster
11 Jan
HR Associate SC6 Roster
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 101
Deadline : Tuesday 31 January 2023, 23:59 hrs Bangkok Time / /

Human Rights Officer
11 Jan
Human Rights Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 875
Deadline : 12 / February / 2023

Coordinator, APRO National Society Preparedness (Asia Pacific)
11 Jan
Coordinator, APRO National Society Preparedness (Asia Pacific)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Other / อื่นๆ
View : 693
Deadline : 20 January 2023 / /

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
11 Jan
ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 593
Deadline : 31 / January / 2023

OPERATIONAL ASSISTANT (Group III)
11 Jan
OPERATIONAL ASSISTANT (Group III)
EUROPEAN COMMISSION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1088
Deadline : 16 / January / 2023

Senior Assistant of Grant Officer
11 Jan
Senior Assistant of Grant Officer
Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 108
Deadline : 24th January 2023 / /

Human Resource Assistant
10 Jan
Human Resource Assistant
Shoklo Malaria Research Unit

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 542
Deadline : 24 January 2023 / /

Base and Facility Officer (Base in Mae Hong Son)
10 Jan
Base and Facility Officer (Base in Mae Hong Son)
Doctors Without Borders (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1029
Deadline : 17 / February / 2023

Senior Protection Monitoring Officer, based in Mae Sot (Re-advertised)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 540
Deadline : 23 / January / 2023

Senior Emergency Women’s Protection and Empowerment Officer, based in Mae Sot (Re-advertised)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 438
Deadline : 23 / January / 2023

Mid-term Evaluation Consultant/Evaluator
10 Jan
Mid-term Evaluation Consultant/Evaluator
Shoklo Malaria Research Unit

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 432
Deadline : 15 / January / 2023

Finance Assistant
10 Jan
Finance Assistant
The Borderland Health Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 485
Deadline : 24 / January / 2023

เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี และ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 114
Deadline : 25 / January / 2023

Simultaneous Translation
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 690
Deadline : 30 / January / 2023

Communication and Engagement Officer
10 Jan
Communication and Engagement Officer
Cross Cultural Foundation (CrCF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 981
Deadline : 15 / February / 2023

Partnership Finance Consultant, Based in Bangkok (Independent Contractor)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 431
Deadline : 23 / January / 2023

Country Director
10 Jan
Country Director
LIFT Internationa

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 757
Deadline : 10 / February / 2023

Terms of Reference  Hire consultant for technology online platform builder in  Comprehensive School Safety Framework - CSSF
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 346
Deadline : 19 / January / 2023

Terms of Reference  Hire consultant for STEM DRR/CCA education for student in Comprehensive School Safety Framework (CSSF)
10 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 334
Deadline : 19 / January / 2023

Partnership Coordinator, Based in Bangkok
10 Jan
Partnership Coordinator, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 632
Deadline : 23 / January / 2023

VN01-23 - Programme Assistant
9 Jan
VN01-23 - Programme Assistant
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 275
Deadline : February 15, 2023 / /

URGENT - Monitoring, Evaluation, and Learning Assistant, Mae Hong Son
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 749
Deadline : 18 January 2023 / /

Senior Health Manager, Based in Umphang
9 Jan
Senior Health Manager, Based in Umphang
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 534
Deadline : 20 / January / 2023

Finance Manager, support Asia Country Offices (Re-Advertise)
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 506
Deadline : 31 / January / 2023

Project Coordinator, Community-based Fire Management in Asia, Thailand
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 25 January 2023 / /

Procurement Manager
9 Jan
Procurement Manager
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 106
Deadline : 8 / February / 2023

Finance Officer (FP&A – Financial Plan & Analysis)
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 800
Deadline : 22 January 2023 / /

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more