ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Regional Project Manager - JRS Asia Pacific
5 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 974
Deadline : 15 June 2023. / /

Project Administrative and Grant Officer, Explore, RECOFTC Main Office, Bangkok
4 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 532
Deadline : 20 / May / 2023

Finance Officer SE Asia
4 May
Finance Officer SE Asia
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 474
Deadline : 31 / May / 23

Study Monitor/เจ้าหน้าที่ประเมินผลวิจัย (REPOST)
3 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 602
Deadline : 31 / May / 2023

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
3 May
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 480
Deadline : 3 / June / 2023

Thailand Human Rights Associate
3 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1107
Deadline : 3 / June / 2023

Epidemiologist - Based in Bangkok (Repost)
3 May
Epidemiologist - Based in Bangkok (Repost)
DOCTORS WITHOUT BORDERS THAILAND (DWBT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 424
Deadline : 19 / May / 2023

รับสมัครผู้ประสานงานวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ UX UI Designer
3 May
รับสมัครผู้ประสานงานวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ UX UI Designer
สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 680
Deadline : 30 / June / 2023

Program Assistant (Implementation Science)
3 May
Program Assistant (Implementation Science)
Organization : Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 469
Deadline : 31 / May / 2023

Communications Officer
3 May
Communications Officer
Organization : Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 492
Deadline : 31 / May / 2023

Various Positions with UNHCR Mae Sot Field Office, Thailand
3 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1768
Deadline : 13 / May / 2023

Field support, Tiger Recovery Project
3 May
Field support, Tiger Recovery Project
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 399
Deadline : 2 / June / 2023

Alternative Care Thailand (ACT) Coordinator
2 May
Alternative Care Thailand (ACT) Coordinator
  Alternative Care Thailand (ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 746
Deadline : 21 / May / 2023

English Secondary Teacher
2 May
English Secondary Teacher
มูลนิธิซาทูเหล่

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 2113
Deadline : 15 / May / 2023

HR Intern
2 May
HR Intern
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 15 / May / 2023

Project Assistant
2 May
Project Assistant
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1317
Deadline : 15 / May / 2023

Asia Development Justice Fellow
2 May
Asia Development Justice Fellow
Accountability Counsel

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 500
Deadline : 2 / June / 2023

Finance Officer
2 May
Finance Officer
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 354
Deadline : 14 / May / 2023

Project Officer (EORE)
2 May
Project Officer (EORE)
Handicap International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1217
Deadline : 23 / May / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ
2 May
ผู้ประสานงานโครงการ
มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 652
Deadline : 16 / May / 2023

Monitoring & Evaluation Officer, PSC-TVA Project
2 May
Monitoring & Evaluation Officer, PSC-TVA Project
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 411
Deadline : 1 / June / 2023

Communication Officer, PSC-TVA Project
2 May
Communication Officer, PSC-TVA Project
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 450
Deadline : 1 / June / 2023

Administration Officer - PSC-TVA Project
2 May
Administration Officer - PSC-TVA Project
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 518
Deadline : 1 / June / 2023

URGENT - ASSESSMENT / DATA OFFICER, Based in Bangkok
2 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 908
Deadline : 2 / June / 2023

Forensic Trainer
2 May
Forensic Trainer
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 375
Deadline : 31 / May / 2023

Field Team Researcher, Salakpra Elephant Behavior Project
1 May
Field Team Researcher, Salakpra Elephant Behavior Project
Golden Triangle Asian Elephant Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 434
Deadline : 1 / June / 2023

Camera Trap Field Officer (เจ้าหน้าที่ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาคสนาม)
30 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 504
Deadline : 30 / May / 2023

Account Assistant
29 Apr
Account Assistant
The Borderland Health Foundation (BHF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 483
Deadline : 14 / May / 2023

Laboratory Assistant
29 Apr
Laboratory Assistant
The Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 382
Deadline : 24 / May / 2023

Senior Laboratory Technician
29 Apr
Senior Laboratory Technician
The Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 14 / May / 2023

Accountant – Full Time
28 Apr
Accountant – Full Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 468
Deadline : 30 / June / 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ประจำศูนย์น่าน
28 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 761
Deadline : 28 / May / 2023

Human Resource Assistant
28 Apr
Human Resource Assistant
SEAMEO Secretariat

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 619
Deadline : 20 / May / 2023

IT Developer/Officer
27 Apr
IT Developer/Officer
Dreamlopments (DLP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 415
Deadline : 28 / May / 2023

Senior Community Protection Manager, Based in Mae Sot
27 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 836
Deadline : 12 / May / 2023

UNHCR Mae Hong Son (02 Positions)
27 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1727
Deadline : 07 / May / 2023

Accountant
26 Apr
Accountant
The Asia Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 510
Deadline : 15 / May / 2023

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (2 ตำแหน่ง)
26 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 350
Deadline : 31 / May / 2023

ผู้จัดการโครงการ
26 Apr
ผู้จัดการโครงการ
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 743
Deadline : 26 / May / 2023

Private Sector Engagement Manager
26 Apr
Private Sector Engagement Manager
WINROCK INTERNATIONAL

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 789
Deadline : 22 / May / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more