ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Intern for Skills Development and Migrant Community Outreach
17 Jan
Intern for Skills Development and Migrant Community Outreach
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 816
Deadline : 31 / January / 2023

Laboratory Technician
17 Jan
Laboratory Technician
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 483
Deadline : 31 / January / 2023

Communications and Awareness Raising Intern
17 Jan
Communications and Awareness Raising Intern
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 632
Deadline : 31 / January / 2023

ROFM Administrative Assistant, FSN-8 (2 positions)
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 883
Deadline : January 30, 2023 / /

Sales and Digital Marketing Manager
17 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 353
Deadline : 26 / January / 2023

Director of Operations
17 Jan
Director of Operations
Manushya Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 520
Deadline : 12 February 2023 / /

Human Rights Research & Advocacy Assistant
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 711
Deadline : 13 February 2023 / /

นักวิชาการ
17 Jan
นักวิชาการ
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 615
Deadline : 17 / February / 2023

Program Coordinator
17 Jan
Program Coordinator
Mekong Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 997
Deadline : 15 / February / 2023

Web Designer
17 Jan
Web Designer
Cuttlefish Digital

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 337
Deadline : 24 / February / 2023

Project Officer - SENANG (Supporting an Enabling Atmosphere for Children and Youth Network for peace building Goals)
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1083
Deadline : 31 January 2023 / /

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จ. นครศรีธรรมราช
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 419
Deadline : 6 / February / 2566

เจ้าหน้าที่แผนงานและประเมินผลงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า สังกัด เอ็กโก จ.กรุงเทพฯ
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 499
Deadline : 6 / February / 2566

เจ้าหน้าที่สื่อสาร จ.กรุงเทพฯ
17 Jan
เจ้าหน้าที่สื่อสาร จ.กรุงเทพฯ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 6 / February / 2566

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
17 Jan
เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 307
Deadline : 15 / February / 2566

National Individual Consultancy - Social and Behavior Change (Thai Nationals Only)
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 649
Deadline : 30 / January / 2023

On Call Contract Interpreter (Independent Contractor), Based in Mae Hong Son (Re-advertised)
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 417
Deadline : 30 / January / 2023

Monitoring, Evaluation, and Learning Manager for USAID Enhance Activity
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 456
Deadline : 31 / March / 2023

Project Clerk
16 Jan
Project Clerk
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 915
Deadline : 29 / January / 2023

Emergency Support and Referral Officer
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 644
Deadline : 16 / February / 2023

Data Assistant Vacancy
16 Jan
Data Assistant Vacancy
Humanity & Inclusion

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 491
Deadline : 22 / January / 2023

Support Unit Manager – Readvertised
16 Jan
Support Unit Manager – Readvertised
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 467
Deadline : 16 / February / 2023

ICT Specialist
16 Jan
ICT Specialist
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 432
Deadline : 15 / March / 2023

Malaria Project Officer, based in Mae Sot (Re-advertised)
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 27 / January / 2023

Supply Chain Officer, based in Mae Sot (Re-Advertised)
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 27 / January / 2023

Human Resource  Senior Officer
16 Jan
Human Resource Senior Officer
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 442
Deadline : 15 / February / 2023

Program Officer
15 Jan
Program Officer
AIP Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 31 January 2023 / /

Organic Farming Advisor
14 Jan
Organic Farming Advisor
Organic Agriculture Social Enterprise Innovator of Surin (OASIS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 111
Deadline : 14 / February / 2023

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 860
Deadline : 15 / February / 2023

Executive Assistant/Office Assistant (Based In Chiang Mai)
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 732
Deadline : 15 / February / 2023

Vaccination Coordinator
13 Jan
Vaccination Coordinator
The Borderland Health Foundation (BHF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 160
Deadline : 31 / January / 2023

Systems Analyst-Thai National
13 Jan
Systems Analyst-Thai National
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 107
Deadline : 28 / January / 2023

Business Support Assistant (Wellness Unit) SC4
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 159
Deadline : 3 / February / 2023

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โครงการเสริมพลังทางเศรษฐกิจผู้หญิง (พื้นที่การทำงาน จ.น่าน)
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 197
Deadline : 31 / January / 2023

End of Project Phase Evaluation Consultant
13 Jan
End of Project Phase Evaluation Consultant
Pestalozzi Children's Village Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 530
Deadline : January 31, 2023 / /

Thailand Human Rights Associate
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 881
Deadline : 13 / February / 2023

Operations Associate
13 Jan
Operations Associate
Fortify Rights

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 174
Deadline : 13 / February / 2023

Communications Associate
13 Jan
Communications Associate
Fortify Rights

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 148
Deadline : 13 / February / 2023

Senior Grants Manager for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 114
Deadline : 31 / March / 2023

Grants Manager for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 136
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more