ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Legal Consultant
23 Jan
Legal Consultant
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 414
Deadline : 6 / February / 2023

Health Service Needs Assessments on the Thailand-Myanmar border
23 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 23 / February / 2023

Finance Manager
23 Jan
Finance Manager
COAR Global

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 482
Deadline : 23 / February / 2023

Project Officer – Business Engagement, Fostering Accountability in Recruitment for Fishery Workers (FAIR Fish) Project
23 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 460
Deadline : 5 / February / 2023

Senior Protection Officer
23 Jan
Senior Protection Officer
People Serving People Foundation (PSPF) / Center for Asylum Protection (CAP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 382
Deadline : 24 / February / 2023

Physiotherapist, based in Chiang Mai
23 Jan
Physiotherapist, based in Chiang Mai
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 425
Deadline : 23 / February / 2023

Associate Director, Regional Financial Support, Asia Pacific Regional Office
23 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 28 / February / 2023

Budget Manager
23 Jan
Budget Manager
FHI 360

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 327
Deadline : 28 / February / 2023

Associate Director, Business Development
23 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 282
Deadline : 28 / February / 2023

Tobacco Tax Program Officer
21 Jan
Tobacco Tax Program Officer
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 453
Deadline : 10 / February / 2023

Project Officer
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 738
Deadline : 20 / February / 2023

Regional Communications Manager – Asia
20 Jan
Regional Communications Manager – Asia
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 495
Deadline : 1 / March / 2023

Regional Manager –Southeast Asia
20 Jan
Regional Manager –Southeast Asia
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 528
Deadline : 1 / March / 2023

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ
20 Jan
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 620
Deadline : 15 / February / 2023

Emergency Health Coordinator (Health and WASH), Based in Mae Sot
20 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 691
Deadline : 2 / February / 2023

Senior Supply Chain Officer, Based in Bangkok
20 Jan
Senior Supply Chain Officer, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 353
Deadline : 2 / February / 2023

Risk and Reporting Manager
19 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 430
Deadline : 19 / February / 2023

Accountant
19 Jan
Accountant
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 498
Deadline : 15 / February / 2023

Country Director– Thailand
19 Jan
Country Director– Thailand
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 730
Deadline : 13 / February / 2023

Finance and Admin Manager
19 Jan
Finance and Admin Manager
Greenpeace Southeast Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 368
Deadline : 23 / January / 2023

Venue and Event Administrator
19 Jan
Venue and Event Administrator
Greenpeace Southeast Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 423
Deadline : 30 / January / 2023

Face to Face Fundraising Country Coordinator
19 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 283
Deadline : 31 / January / 2023

HEAD OF FUNDRAISING PROGRAMME
19 Jan
HEAD OF FUNDRAISING PROGRAMME
Amnesty International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 312
Deadline : 12 February 2023 / /

Term of Reference for Lessons Learned Workshop Facilitator
18 Jan
Term of Reference for Lessons Learned Workshop Facilitator
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 577
Deadline : 2 / February / 2023

HOSPITALITY TEACHER
18 Jan
HOSPITALITY TEACHER
HCTC (Hospitality-Catering Training Center)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 432
Deadline : 18 / February / 2023

เจ้าหน้าที่ทั่วไป
18 Jan
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 509
Deadline : 25 / January / 2023

Intern for Data Collection and Translation
18 Jan
Intern for Data Collection and Translation
International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1067
Deadline : 1 / February / 2023

Education Coordinator
18 Jan
Education Coordinator
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 894
Deadline : 10 / February / 2023

Programme Coordinator
18 Jan
Programme Coordinator
Stockholm Environment Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1002
Deadline : 12 / February / 2023

Communication and Social Media Manager (Bangkok)
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 428
Deadline : 31 / January / 2023

Consultancy to Map Service Providers (CSOs/NGOs and Private sector agencies) in Bangkok Administrative area and Chonburi
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 312
Deadline : 31 / January / 2023

Assistant and Information Management Officer
18 Jan
Assistant and Information Management Officer
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 803
Deadline : 3 / February / 2023

Trainer and Advisor (Bangkok)
18 Jan
Trainer and Advisor (Bangkok)
ฺBaan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 402
Deadline : 31 / January / 2023

Administrative and Finance officer Based in Bangkok
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 334
Deadline : 31 / January / 2023

เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรเครือข่าย (Partnership Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 909
Deadline : 18 / February / 2023

Finance Assistant - Mae Sot
18 Jan
Finance Assistant - Mae Sot
Save the Children

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 854
Deadline : 1 February 2023 / /

Finance Assistance Documentation (Temporary 3 months) 
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 425
Deadline : 30 / January / 2023

Local Program Associate
17 Jan
Local Program Associate
International Republican Institute (IRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 746
Deadline : 17 / February / 2023

Bottle Free Seas Project Coordinator
17 Jan
Bottle Free Seas Project Coordinator
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 584
Deadline : 15 / February / 2023

Investigator
17 Jan
Investigator
Environmental Justice Foundation (EJF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 460
Deadline : 1 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more