ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
FUNDRAISING ASSOCIATE
25 May
FUNDRAISING ASSOCIATE
Kenan Foundation Asia

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 257
Deadline : 31 / July / 2023

Project Finance Accountant
25 May
Project Finance Accountant
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 195
Deadline : 23 / June / 2023

Legal Service Assistance Consultant (Independent Contractor),Based in Mae Sot  (Re-advertise)
25 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 186
Deadline : 8 June 2023 / /

DevOps Engineer (Full-time)
24 May
DevOps Engineer (Full-time)
มูลนิธิสถาบันอิสรา (ISSARA INSTITUTE)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 147
Deadline : 24 / June / 2023

Program & Administrative Assistant
24 May
Program & Administrative Assistant
มูลนิธิสถาบันอิสรา (ISSARA INSTITUTE)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 344
Deadline : 24 / June / 2023

Full stack Developer (Django+React JS) (Full-time)
24 May
Full stack Developer (Django+React JS) (Full-time)
มูลนิธิสถาบันอิสรา (ISSARA INSTITUTE)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 100
Deadline : 24 / June / 2023

​Thailand Business & Human Rights Officer
24 May
​Thailand Business & Human Rights Officer
มูลนิธิสถาบันอิสรา (ISSARA INSTITUTE)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 249
Deadline : 24 / June / 2023

Finance Officer (National Position)
24 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 259
Deadline : 9 / June / 2023

Campaign Manager- Chicken Programmed (Farming)
24 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 169
Deadline : 7 / June / 2023

On Call Contract Interpreter (Independent Contractor) (3 positions), Based in Mae Hong Son
24 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 213
Deadline : 7 June 2023 / /

Finance Coordinator
24 May
Finance Coordinator
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 216
Deadline : 05 / June / 2023

Event Organizer for USAID Achieve celebration and co-learning Event
24 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 411
Deadline : 31 / May / 2023

Activities to promote SCP practices for consumers
24 May
Activities to promote SCP practices for consumers
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 191
Deadline : 3 / June / 2023

Consultant (Final Project Evaluation)
23 May
Consultant (Final Project Evaluation)
มูลนิธิโคเออร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 302
Deadline : 22 / June / 2023

นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
23 May
นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
มูลนิธิโคเออร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 541
Deadline : 11 / June / 2023

Intern
23 May
Intern
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 647
Deadline : 6 / June / 2023

Project Assistant Intern
23 May
Project Assistant Intern
Rapid Asia Co., Ltd.

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 309
Deadline : 23 / June / 2023

Communication Officer
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 292
Deadline : 7 / June / 2023

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 386
Deadline : 23 / June / 2023

Technical Manager (Enhanced Learning Specialist)
23 May
Technical Manager (Enhanced Learning Specialist)
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 362
Deadline : 5 / June / 2023

Management Information System (MIS) Coordinator
23 May
Management Information System (MIS) Coordinator
Community Partners International (CPI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 671
Deadline : 5 / June / 2023

Women as Humanitarian Leaders Intern
23 May
Women as Humanitarian Leaders Intern
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Other / อื่นๆ
View : 317
Deadline : 05-Jun-2023 / /

Communications and Reporting Manager for USAID Enhance Activity
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 250
Deadline : 31 / July / 2023

Research & Intern Coordinator
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 352
Deadline : 23 / June / 2023

Senior Monitoring and Evaluation Officer (Protection and Empowerment),Based in Mae Sot
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 6th June 2023 / /

Durable Solutions Associate, TA/G6, Bangkok
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 326
Deadline : 05 / June / 2023

Durable Solutions Associate, TA/G6, Bangkok
23 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 224
Deadline : 05 / June / 2023

einen Communication Manager (m/w/d)
23 May
einen Communication Manager (m/w/d)
The Konrad-Adenauer-Stiftung

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 204
Deadline : 12 / June / 2023

Finance Officer
23 May
Finance Officer
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 230
Deadline : 31 / May / 2023

PROJECT FINANCIAL AUDIT FOR MEKONG-AUSTRALIA PARTNERSHIP ON TRANSNATIONAL CRIME PROJECT - THAILAND
23 May

Type : Other / อื่นๆ
View : 162
Deadline : Wednesday, 31 May 2023 / /

FINANCE AND ADMINISTRATION MANAGER
22 May
FINANCE AND ADMINISTRATION MANAGER
Knowledge for Development Foundation (K4D)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 410
Deadline : until filled / /

Human Resource and Procurement Officer
22 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 357
Deadline : 16 / June / 2023

Program Officer
22 May
Program Officer
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 494
Deadline : 9 / June / 2023

Senior Safety & Security Manager, Based in Bangkok or Mae Sot (Re advertisement)
22 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 203
Deadline : 2 June 2023 / /

Agri-Forestry Senior Project Officer
22 May
Agri-Forestry Senior Project Officer
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 383
Deadline : 21 / June / 2023

 Project Director - Urban Refugee Project (JRS Thailand)
22 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 613
Deadline : 15 June 2023 / /

Programme Analyst
19 May
Programme Analyst
UNFPA Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 903
Deadline : 27 / May / 2023

Administrative Assistant for USAID Enhance Activity
19 May

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 593
Deadline : 15 / July / 2023

นักพัฒนาการเด็ก
19 May
นักพัฒนาการเด็ก
มูลนิธิโคเออร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 521
Deadline : 11 / June / 2023

Field Research Coordinator for Southeast Asia
19 May
Field Research Coordinator for Southeast Asia
Worker Rights Consortium (WRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 972
Deadline : 12 / June / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more