ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
หัวหน้าทีมสร้างพลังกลุ่มเยาวชนแรงงานข้ามชาติ (MYE) อ.แม่สอด (เต็มเวลา)
23 Dec
หัวหน้าทีมสร้างพลังกลุ่มเยาวชนแรงงานข้ามชาติ (MYE) อ.แม่สอด (เต็มเวลา)
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 800
Deadline : 20 / January / 2023

Project Advisor and National Coordinator Thailand
23 Dec
Project Advisor and National Coordinator Thailand
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1038
Deadline : 20 / January / 2023

Director of Operations
23 Dec
Director of Operations
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 711
Deadline : 28 / February / 2023

Burmese Translator Consultant (Independent Contractor) (Re-advertised)
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 106
Deadline : 6 / January / 2023

Supply Chain Officer, based in Mae Sot (Re-Advertised)
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 511
Deadline : 06 / January / 2023

Project Officer (Technical)
23 Dec
Project Officer (Technical)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 100
Deadline : 12 / January / 2023

Full Stack developer
23 Dec
Full Stack developer
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 12 / January / 2023

Project Administrative Assistant (Thai National)
23 Dec
Project Administrative Assistant (Thai National)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 96
Deadline : 12 / January / 2023

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ – ประจำจังหวัดปัตตานี
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 148
Deadline : 15 / January / 2023

Partnerships Officer – Based in Chiang Mai
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 996
Deadline : 23 / January / 2023

Malaria Project Officer, based in Mae Sot (Re-advertised)
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 99
Deadline : 06 / January / 2023

REXO Correspondences and Records (C&R) Associate, FSN-6
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 671
Deadline : January 12, 2023 / /

SENIOR THAI TEACHER/ TRAINER
22 Dec
SENIOR THAI TEACHER/ TRAINER
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 627
Deadline : 22 / January / 2023

THAI LANGUAGE TEACHER
22 Dec
THAI LANGUAGE TEACHER
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 91
Deadline : 20 / January / 2023

Driver Vacancy (Thai citizens only)
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 550
Deadline : 10 / January / 2023

OPERATIONAL ASSISTANT (Group III)
22 Dec
OPERATIONAL ASSISTANT (Group III)
European Commission

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 935
Deadline : 6 / January / 2023

Digital Platforms and IT Support Officer
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 517
Deadline : 23 / January / 2023

Project Administration and Finance Officer, Community-based Fire Management in Asia, RECOFTC Main Office
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 577
Deadline : 15 / January / 2023

Food Rescue Supervisor - Hua Hin
22 Dec
Food Rescue Supervisor - Hua Hin
Scholars of Sustenance Foundation (SOS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 31 / January / 2023

Regional Project Coordinator, Community-based Fire Management in Asia, RECOFTC Main Office
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 540
Deadline : 15 / January / 2023

Consultancy to Map Service Providers
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 601
Deadline : 21 / January / 2023

Administrative and Finance officer (Bangkok) - Urgent!
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 576
Deadline : 31 / January / 2023

Communication and Social Media Manager
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 495
Deadline : 31 / December / 2022

Temporary RSC Assistant, Based in Bangkok (Independent Contractor) (2 positions) (Re-advertised)
22 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 380
Deadline : 5 / January / 2023

PROGRAM COORDINATOR
21 Dec
PROGRAM COORDINATOR
มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1067
Deadline : 10 / January / 2023

Monitoring & Evaluation Officer
21 Dec
Monitoring & Evaluation Officer
WWF Thailand - World Wide Fund for Nature International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 753
Deadline : 11 / January / 2023

Mental Health Campaign Consultancy
21 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 88
Deadline : 5 / January / 2023

Protection Officer
21 Dec
Protection Officer
People Serving People Foundation - Center for Asylum Protection

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 953
Deadline : 13 January 2023 / /

National Programme Officer (Human Trafficking & Migrant Smuggling) (SB-4/SC-8)
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 97
Deadline : 3 / January / 2023

IT Assistant (SB-3/SC-5)
20 Dec
IT Assistant (SB-3/SC-5)
United Nations Office on Drugs and Crime

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 566
Deadline : 3 / January / 2023

นักเทคนิคการแพทย์
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 20 / January / 2023

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 545
Deadline : 20 / January / 2023

Project Assistant CASE Thailand
20 Dec
Project Assistant CASE Thailand
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 20 / January / 2023

Advisor for Renewable Energy Transition
20 Dec
Advisor for Renewable Energy Transition
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 502
Deadline : 20 / January / 2023

Women’s Protection and Empowerment (WPE) Training Officer, Based in Sangkhlaburi (Re-advertised)
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 604
Deadline : 3 / January / 2023

General Manager and Social Impact Director at Na Projects
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 777
Deadline : 30 / December / 2023

Support Unit Manager – Readvertised
20 Dec
Support Unit Manager – Readvertised
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 763
Deadline : 2 / January / 2023

Senior Laboratory Technician-(Re-Announced)
19 Dec
Senior Laboratory Technician-(Re-Announced)
Shoklo Malaria Research Unit

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 518
Deadline : 8 / January / 2023

Microbiology Laboratory Technician-(Re-Announced)
19 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 532
Deadline : 8 / January / 2023

Part-time counselor
19 Dec
Part-time counselor
โครงการนับหนึ่ง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 926
Deadline : 19 / January / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more