ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ThaiNGO Jobs

Post Jobs
Project Administrative Assistant (Thai National)
12 Apr
Project Administrative Assistant (Thai National)
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 180
Deadline : 12 May 2023 / /

Systems Analyst
12 Apr
Systems Analyst
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 141
Deadline : 12 May 2023 / /

Senior Finance Officer and Administrative Assistant
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 24 / April / 2023

Grants Coordinator - Part time
12 Apr
Grants Coordinator - Part time
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 21 / April / 2023

Senior Program Officer
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 150
Deadline : 28 / April / 2023

Procurement and Finance Assistant
12 Apr
Procurement and Finance Assistant
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 84
Deadline : 24 / April / 2023

Finance Officer
12 Apr
Finance Officer
Malteser International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 71
Deadline : 24 / April / 2023

Terms of reference for a team of IT consultants to support the maintenance of the FAIR Fish Project’s online course platform
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 153
Deadline : 26 / May / 2023

Terms of reference for consultant team/s to disseminate and support uptake of the FAIR Fish Project’s mobile application in 2023.
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 3 / May / 2023

Terms of reference for two consultants to proofread online course content in Burmese and Khmer.
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 3 / May / 2023

Call for Consultancy to Design & Maintenance the Hub Website For Our Voices Our Choices (OVOC) Project
12 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 90
Deadline : 24 / April / 2023

THAILAND EXECUTIVE DIRECTOR
12 Apr
THAILAND EXECUTIVE DIRECTOR
Save the Children

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 151
Deadline : 24 April 2023 / /

Monitoring & Evaluation and Administration Officer
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 341
Deadline : 12 / May / 2023

Agriculture Extension Officer
11 Apr
Agriculture Extension Officer
Earthworm Foundation (EF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 205
Deadline : 12 / May / 2023

Senior Grants Manager for USAID Enhance Activity
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 173
Deadline : 30 / June / 2023

Programme Officer Communications
11 Apr
Programme Officer Communications
The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 696
Deadline : 28 / April / 2023

ITDF รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ประปา
11 Apr
ITDF รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ประปา
มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 431
Deadline : 31 / May / 2023

Legal Advisor ประจำสำนักงานแม่สอด
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 452
Deadline : 30 / April / 2023

Front Desk Receptionist
11 Apr
Front Desk Receptionist
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 439
Deadline : 30 / April / 2023

Food Policy Manager - Thailand
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 518
Deadline : 31 / July / 2023

Communications and Event Executive
11 Apr
Communications and Event Executive
Scholars of Sustenance Foundation (SOS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 737
Deadline : 31 / May / 2023

Fundraising and Partnership Executive (Phuket)
11 Apr
Fundraising and Partnership Executive (Phuket)
Scholars of Sustenance Foundation (SOS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 31 / May / 2023

Fundraising and Partnership Executive
11 Apr
Fundraising and Partnership Executive
Scholars of Sustenance Foundation (SOS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 495
Deadline : 31 / May / 2023

Branding and Creative Content Executive
11 Apr
Branding and Creative Content Executive
Scholars of Sustenance Foundation (SOS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 513
Deadline : 31 / May / 2023

ผู้ช่วยโครงการ - We Belong Project
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 929
Deadline : 23 April 2023 / /

Program Officer
11 Apr
Program Officer
AIP Foundation (Thailand Office)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 668
Deadline : 24 / April / 2023

Senior System Solution Manager, Based in Bangkok
11 Apr
Senior System Solution Manager, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 369
Deadline : 26 / April / 2023

Regional Program Officer for ASEAN Cybersecurity
11 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 601
Deadline : 5 / May / 2023

Finance Assistant
10 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 600
Deadline : 27 / April / 2023

Case Processing Officer, based in Bangkok (7 Positions)
10 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1013
Deadline : 25 / April / 2023

Senior Case Processing Officer, based in Bangkok
10 Apr
Senior Case Processing Officer, based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 406
Deadline : 25 / April / 2023

Vaccination Coordinator (Re-announcement)
10 Apr
Vaccination Coordinator (Re-announcement)
The Borderland Health Foundation (BHF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 794
Deadline : 23 / April / 2023

Project Manager
10 Apr
Project Manager
Precious Plastic Bangkok

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 712
Deadline : 31 / May / 2023

Innovative online campaign content development on promoting PrEP uptake  among TGW and TGSW populations to promote on streaming platform
10 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 233
Deadline : 12 April 2023 / /

เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
9 Apr
เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 578
Deadline : 15 / June / 2023

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านประสานงานและฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง
9 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 768
Deadline : 15 / June / 2023

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง
9 Apr
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 553
Deadline : 15 / June / 2023

Community Engagement & Fundraising Officer
9 Apr
Community Engagement & Fundraising Officer
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 570
Deadline : 15 / June / 2023

Senior Pipeline Officer, based in Bangkok (4 Positions)
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 591
Deadline : 24 / April / 2023

Senior Administration Officer, Based in Mae Sot (Re-advertised)
7 Apr

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 911
Deadline : 24 / April / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more