There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ) – Migrant Health

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/การบริหารงานพัฒนา/การวิจัยและพัฒนา
  • ประสบการณ์ในงานการพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความซับซ้อนสูง และทักษะการเขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
  • ความสามารถในการใช้ computer ดีมาก

มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ หรือประเด็นด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ร่วมในในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Strategic Direction ของมูลนิธิรักษ์ไทย

2.ร่วมพัฒนากลยุทธ์และจัดทำแผนระยะยาวขององค์กรและสาขางานด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

3.ร่วมดำเนินการประชุมในกระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และทางเลือก

4.รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติและเอกสารภาคผนวกตามกรอบและแนวทางของผู้ให้ทุน

5.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้การสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

6.เข้าร่วมในการออกแบบโครงการใหม่ หรือพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เช่น การหาข้อมูลสนับสนุนการเขียนโครงการ เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาโครงการ และการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการก่อนนำเสนอ

7.ร่วมติดตามการพิจารณาโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนโครงการ

8.ประสานงาน คณะทำงานพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล

9.ติดตามการทำตามพันธะสัญญาของโครงการต่าง ๆ

ช่วยจัดทำ และรวบรวมเนื้อหาในการจัดทำเอกสารแนะนำองค์กร และเอกสารทางด้านวิชาการของโครงการต่าง ๆ

10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 02 014 7322 Ext. 103 , 061 647 9514 สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90 ID Line : hrraksthai


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
View more

Lasted contents

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
โชคชะตาสุราแช่ 6  ตอน โชคชะตาสาโท
ศรีสุวรรณชี้ 9 ข้อพิรุธกรณีบอส-วราวุธ อยู่วิทยาที่อัยการ-ตำรวจต้องตอบ
ศรีสุวรรณชี้คำสั่งอัยการกรณีไม่ฟ้องบอสทายาทอยู่วิทยาส่อขัดรัฐธรรมนูญ
ศรีสุวรรณจี้นายกฯตั้งกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจปมถอนหมายจับทายาทอยู่วิทยา
View more