ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Post Jobs
Experienced personnel to fill the post of Thai Teacher, based in Bangkok
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 27
Deadline : 30 / January / 2022

Private Sector Engagement Specialist
14 Jan
Private Sector Engagement Specialist
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 28
Deadline : 15 / February / 2022

Data Officer
14 Jan
Data Officer
Humanity & Inclusion (HI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 44
Deadline : 15 / February / 2022

Environmental Health Officer – Influx project, Based in Mae Hong Son
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 19
Deadline : 26 / January / 2022

Communication Support Officer, Based in Mae Sot
14 Jan
Communication Support Officer, Based in Mae Sot
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 152
Deadline : 26 / January / 2022

Senior Monitoring and Evaluation Officer (Health), Based in Sangklaburi
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1
Deadline : 26 / January / 2022

Technical and Training Officer
13 Jan
Technical and Training Officer
The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 37
Deadline : 14 / February / 2022

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 296
Deadline : 25 / January / 2022

Environmental Social Safeguard Framework (ESSF) Senior Coordinator
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 61
Deadline : 25 / February / 2022

Budget Officer, Based in Bangkok (Re-advetised)
11 Jan
Budget Officer, Based in Bangkok (Re-advetised)
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 34
Deadline : 25 / January / 2022

IT Officer, Based in Mae Sot (Re-advertised)
11 Jan
IT Officer, Based in Mae Sot (Re-advertised)
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 28
Deadline : 25 / January / 2022

Communications Officer (Mid Level) 
10 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 123
Deadline : 18 / January / 2022

Procurement Specialist / Officer
10 Jan
Procurement Specialist / Officer
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 21
Deadline : 31 / January / 2022

Budget Officer, Based in Bangkok (Independent Contractor)
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 176
Deadline : 19 / January / 2022

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 542
Deadline : 5 / February / 2022

Senior Casework Officer, Based in Bangkok
5 Jan
Senior Casework Officer, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 302
Deadline : 17 / January / 2022

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน (repost)
5 Jan
เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน (repost)
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 272
Deadline : 28 / February / 2022

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
5 Jan
เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 357
Deadline : 28 / February / 2022

Programme Policy Officer, School Feeding
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 266
Deadline : 18 / January / 2022

Digital Communication Specialist (specifically for social media)
4 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 320
Deadline : 20 / January / 2022

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประสานเกี่ยวกับคนหาย
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 510
Deadline : 4 / February / 2022

รับเจ้าหน้าที่จัดการและจำหน่ายสินค้า (อาหารทะเล)
3 Jan
รับเจ้าหน้าที่จัดการและจำหน่ายสินค้า (อาหารทะเล)
บริษัทปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 279
Deadline : 20 / January / 2022

Senior Program Officer for Social Inclusion and Gender Equity
27 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 552
Deadline : 17 / January / 2022

Senior Human Resources Associate
27 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 295
Deadline : 28 / January / 2022

Environment and Climate Change (ECC) Program Manager
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 387
Deadline : 28 / January / 2022

Senior Program Officer, Program Management Unit
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 17
Deadline : 28 / January / 2022

USAID 72048622R10002 OPH Development Assistance Specialist (Development Outreach and Communications and Knowledge Management), FSN-10
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 342
Deadline : 31 / January / 2022

Video and Communications Consultant
21 Dec
Video and Communications Consultant
Research Triangle Institute: USAID's Health Research Program

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 31 / January / 2022

Technical Coordinator
21 Dec
Technical Coordinator
ASIA AND PACIFIC SEED ALLIANCE (APSA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 31 / January / 2022

Senior Finance Officer - Pattani
20 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 273
Deadline : 19 / January / 2022

Alumni Program Manager
17 Dec
Alumni Program Manager
EarthRights International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 275
Deadline : 17 / January / 2022

โครงการวิถีพัฒนาจิต รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง!
29 Nov
โครงการวิถีพัฒนาจิต รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง!
โครงการวิถีพัฒนาจิต ในการสนับสนุนของ สสส.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 12
Deadline : 31 / January / 2022

Editorials

View more

Lasted contents

View more