เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Post Jobs
Laboratory Assistant, Based on Umphang
19 Sep
Laboratory Assistant, Based on Umphang
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 58
Deadline : 2 / October / 2019

Senior Driver, Based in Ratchaburi
18 Sep
Senior Driver, Based in Ratchaburi
The International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 65
Deadline : 30 / September / 2019

Campaigns Officer (Thai National Only)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 185
Deadline : 25 / October / 2019

Volunteer Legal Advisors
17 Sep
Volunteer Legal Advisors
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 165
Deadline : 20 / October / 2019

Research, Monitoring, Evaluation, and Learning (RMEL) Specialist (Network for Peace Project)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 231
Deadline : 1 / November / 2019

Senior Technical Specialist (Better Health Programme)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 152
Deadline : 1 / November / 2019

USAID 72048619R10024 Supervisory Executive Specialist
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 120
Deadline : 14 / October / 2019

Research Nurse (Transgender Health)
16 Sep
Research Nurse (Transgender Health)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 75
Deadline : 30 / September / 2019

Assistant to the Director of Finance & Operations
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 262
Deadline : 30 / September / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 314
Deadline : 30 / December / 2019

Administration and Logistics Officer
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 476
Deadline : 30 / September / 2019

Internship Officer Pattani, Thailand
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 15 / October / 2019

PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
13 Sep
PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
USAID Clean Power Asia by Abt Associates Inc.

Type : Other / อื่นๆ
View : 300
Deadline : 27 / September / 2019

Early Childhood Care Officer
13 Sep
Early Childhood Care Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 31 / October / 2019

Child psychologist / social worker
13 Sep
Child psychologist / social worker
Phuket Sunshine Village Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 401
Deadline : 30 / December / 19

USAID 72048619R10023 Administrative Assistant
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 601
Deadline : 10 / October / 2019

Advocacy Specialist
12 Sep
Advocacy Specialist
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 263
Deadline : 15 / October / 2019

AUN-QA Assessment Officer
11 Sep
AUN-QA Assessment Officer
ASEAN UNIVERSITY NETWORK

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 508
Deadline : 30 / September / 2019

Office Assistant
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 24 / September / 2019

Asia Regional Office, Bangkok
7 Sep
Asia Regional Office, Bangkok
Rockefeller Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 27 / September / 2019

Intern for Regional communication
6 Sep
Intern for Regional communication
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 531
Deadline : 30 / September / 2019

Partnerships Officer
4 Sep
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 522
Deadline : 30 / September / 2019

HR and Admin Officer
4 Sep
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 3 / October / 2019

:  Social Advisor/Program Officer
3 Sep
: Social Advisor/Program Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 642
Deadline : 30 / September / 2019

SEED Research Analyst
29 Aug
SEED Research Analyst
SEED hosted by Adelphi research gemeinnutzige GmbH

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 137
Deadline : 29 / September / 2019

Technical Support Officers
28 Aug
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 299
Deadline : 28 / September / 2019

Program Officer
28 Aug
Program Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 51
Deadline : 28 / September / 2019

Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center
28 Aug
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center
Junior Technical Support Officer

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 298
Deadline : 28 / September / 2019

Clinical Trial Monitoring Officer
28 Aug
Clinical Trial Monitoring Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 209
Deadline : 28 / September / 2019

ผู้จัดการบัญชีการเงิน (Accounting and Finance Manager)
28 Aug
ผู้จัดการบัญชีการเงิน (Accounting and Finance Manager)
สมาคมคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 290
Deadline : 30 / September / 2019

Finance Associate, LINKAGES Project -Thailand
22 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 25
Deadline : 22 / September / 2019

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
11 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 705
Deadline : 30 / September / 2019

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
8 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 996
Deadline : 31 / October / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้ช่วยฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง (*ปิดรับสมัคร*)
30 Jul

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1206
Deadline : 30 / September / 2019