เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Post Jobs
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
21 Nov
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 8 / December / 2019

Monitoring and Evaluation Officer based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 31 / December / 2019

Senior Operations Coordinator (Management Level), Based in Bangkok
19 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 208
Deadline : 2 / December / 2019

Supply Chain Assistant
18 Nov
Supply Chain Assistant
Save the Children

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 2 / December / 2019

Operations Assistant (Team Leader), VolRep
14 Nov
Operations Assistant (Team Leader), VolRep
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 550
Deadline : 26 / November / 2019

Administrative Assistant and Receptionist
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 50
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer-PWID (People Who Inject Drugs) Based in Bangkok
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 309
Deadline : 30 / November / 2019

Surveillance and Monitoring Specialist
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 182
Deadline : 29 / November / 2019

นักกายภาพบำบัด
14 Nov
นักกายภาพบำบัด
ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 10 / December / 2019

Private Sector Engagement Specialist - USAID Asia Counter Trafficking in Persons
13 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 101
Deadline : 29 / November / 2019

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 373
Deadline : 30 / November / 2019

Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 408
Deadline : 13 / December / 2019

Senior Government Engagement Specialist - USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (USAID Thailand CTIP)
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 79
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 27 / December / 2019

SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
11 Nov
SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
DAI (Thailand) Limited (Together Activity)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 29 / November / 2019

EDUCATION DEVELOPMENT OFFICER
9 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 777
Deadline : 24 / November / 2019

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
9 Nov
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 420
Deadline : 9 / December / 2019

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง
9 Nov
นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง
มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 311
Deadline : 25 / November / 2019

HR and Admin Officer
6 Nov
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 386
Deadline : 30 / November / 2019

Education Officer - JRS Thailand (Urban Education Project)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 128
Deadline : 31 / December / 2019

Business Development Division Manager
25 Oct
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Social Worker – Child Safety Officer and Social Advisor
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 534
Deadline : 23 / November / 2019

Senior Technical Specialist, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
22 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 68
Deadline : 1 / December / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1033
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Policy Advocacy)
18 Oct
Program Officer (Policy Advocacy)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 485
Deadline : 30 / November / 2019

Clinical Trial Monitoring Officer
18 Oct
Clinical Trial Monitoring Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 163
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1880
Deadline : 30 / November / 2019

Child Safeguarding Program Officer
3 Oct
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 99
Deadline : 30 / November / 2019

Assistant to the Director of Finance & Operations (re-posted)
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 241
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / December / 2019

Child psychologist / social worker
13 Sep
Child psychologist / social worker
Phuket Sunshine Village Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 736
Deadline : 30 / December / 19