ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
Communications Manager
14 Jan
Communications Manager
The Institute for Sustainable Communities (ISC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 34
Deadline : 31 / January / 2022

Private Sector Engagement Specialist
14 Jan
Private Sector Engagement Specialist
Winrock International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 28
Deadline : 15 / February / 2022

Project Coordinator
14 Jan
Project Coordinator
The Peace Culture Foundation (PCF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 386
Deadline : 26 / January / 2022

Coordinator for Connectivity at Sea Pilot in Thailand เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนำร่องเทคโนโลยีสื่อสารบนเรือ
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 20
Deadline : 4 / February / 2022

Driver - Side by Side Project
12 Jan
Driver - Side by Side Project
Right To Play Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 71
Deadline : 20 / January / 2022

Field Facilitator- Side By Side Project
12 Jan
Field Facilitator- Side By Side Project
Right To Play Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 98
Deadline : 20 / January / 2022

Environmental Social Safeguard Framework (ESSF) Senior Coordinator
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 61
Deadline : 25 / February / 2022

Senior Gender Equality and Social Inclusion Specialist (Consultant)
11 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 50
Deadline : 31 / January / 2022

USAID & DFAT Collaboration Announcement Video
11 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : 4 / February / 2022

ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
11 Jan
ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer)
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 212
Deadline : 31 / January / 2022

Procurement and Logistic Assistant
11 Jan
Procurement and Logistic Assistant
Malteser International (MI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 348
Deadline : 22 / January / 2022

Digital Rights Project Officer.
11 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 54
Deadline : 23 / January / 2022

Community Field Officer based in Mae Lao District, Chiang Rai, Thailand
11 Jan
Community Field Officer based in Mae Lao District, Chiang Rai, Thailand
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 235
Deadline : 11 / February / 2022

Communications Officer (Mid Level) 
10 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 123
Deadline : 18 / January / 2022

Humanitarian Affairs Advisor
10 Jan
Humanitarian Affairs Advisor
The International Committee of the Red Cross (ICRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 28 / January / 2022

Project Coordinator
10 Jan
Project Coordinator
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 228
Deadline : 21 / January / 2022

Senior Manager, Advocacy and Mobilization
10 Jan
Senior Manager, Advocacy and Mobilization
International Justice Mission

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 57
Deadline : 31 / January / 2022

หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
9 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 96
Deadline : 28 / February / 2022

GRANTS MANAGER
7 Jan
GRANTS MANAGER
DAI (Thailand) Ltd

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 355
Deadline : 28 / January / 2022

Community health coordinator
7 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 473
Deadline : 25 / January / 2022

Resource Development Manager/Director
6 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 379
Deadline : 24 / January / 2022

Research and Training Associate (Burmese and English Language)
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 540
Deadline : 17 / January / 2022

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 542
Deadline : 5 / February / 2022

Senior Communications and Outreach Specialist & Senior Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Specialist
5 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 108
Deadline : 19 / January / 2022

Technical Assistant (Consultant)
5 Jan
Technical Assistant (Consultant)
Research Triangle Institute (RTI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 5 / February / 2022

Senior Operations Coordinator, Based in Bangkok
5 Jan
Senior Operations Coordinator, Based in Bangkok
International Rescue Committee

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 385
Deadline : 18 / January / 2022

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
5 Jan
เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 3 ตำแหน่ง (repost)
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 357
Deadline : 28 / February / 2022

Programme Policy Officer, School Feeding
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 266
Deadline : 18 / January / 2022

Project Manager based in Mae Chan District, Chiang Rai, Thailand
4 Jan
Project Manager based in Mae Chan District, Chiang Rai, Thailand
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 178
Deadline : 20 / January / 2022

Digital Communication Specialist (specifically for social media)
4 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 320
Deadline : 20 / January / 2022

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประสานเกี่ยวกับคนหาย
4 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 510
Deadline : 4 / February / 2022

รับเจ้าหน้าที่จัดการและจำหน่ายสินค้า (อาหารทะเล)
3 Jan
รับเจ้าหน้าที่จัดการและจำหน่ายสินค้า (อาหารทะเล)
บริษัทปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 279
Deadline : 20 / January / 2022

Project Manager – International Research (full-time position)
28 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 30 / January / 2022

Senior Program Officer for Social Inclusion and Gender Equity
27 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 552
Deadline : 17 / January / 2022

Senior Human Resources Associate
27 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 295
Deadline : 28 / January / 2022

Environment and Climate Change (ECC) Program Manager
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 387
Deadline : 28 / January / 2022

Senior Program Officer, Program Management Unit
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 17
Deadline : 28 / January / 2022

USAID 72048622R10003 OPH Development Assistance Specialist (Regional Program Operations Team Leader), FSN-12
24 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 623
Deadline : 28 / February / 2022

Monitoring, Evaluation, Research, and Learning Director
21 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 287
Deadline : 21 / January / 2022

ด่วน !! สวท รับสมัครงานหลายอัตรา
21 Dec
ด่วน !! สวท รับสมัครงานหลายอัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 650
Deadline : 31 / March / 2022

Editorials

View more

Lasted contents

View more