ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
Health Team Field Staff
20 Sep
Health Team Field Staff
Foundation for Education and Development (FED)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 3
Deadline : 20 / October / 2019

Job Vacancy Announcement – Study Coordinator, C-FREE Study
18 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 197
Deadline : 18 / October / 2019

Project Coordinator (SKPA)
18 Sep
Project Coordinator (SKPA)
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 281
Deadline : 30 / September / 2019

DRL Mid-term Project External Evaluator
18 Sep
DRL Mid-term Project External Evaluator
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 74
Deadline : 30 / September / 2019

Media & Communications Intern
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : 30 / September / 2019

Volunteer Legal Advisors
17 Sep
Volunteer Legal Advisors
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 165
Deadline : 20 / October / 2019

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1  ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)
17 Sep
รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)
โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 471
Deadline : 30 / September / 2019

Private Sector Engagement Specialist – Responsible Recruitment,  USAID Asia Counter Trafficking in Persons (CTIP) Project
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 232
Deadline : 16 / October / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 314
Deadline : 30 / December / 2019

Administration and Logistics Officer
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 476
Deadline : 30 / September / 2019

PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
13 Sep
PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
USAID Clean Power Asia by Abt Associates Inc.

Type : Other / อื่นๆ
View : 300
Deadline : 27 / September / 2019

Early Childhood Care Officer
13 Sep
Early Childhood Care Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 53
Deadline : 31 / October / 2019

Capacity Development and Training Coordinator
12 Sep
Capacity Development and Training Coordinator
Host International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 666
Deadline : 30 / September / 2019

Advocacy Specialist
12 Sep
Advocacy Specialist
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 263
Deadline : 15 / October / 2019

ผู้ประสานงาน (project coordinator) ธนาคารจิตอาสา
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 738
Deadline : 31 / December / 2019

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 30 / October / 2019

Project Research Officer - Thailand
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 694
Deadline : 22 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
11 Sep
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 492
Deadline : 31 / October / 2019

Research Nurses - Study Site Coordinators
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 200
Deadline : 10 / October / 2019

Advocacy, Campaigns, Communications & Media (ACCM) Coordinator
9 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 547
Deadline : 22 / September / 2019

Asia Regional Office, Bangkok
7 Sep
Asia Regional Office, Bangkok
Rockefeller Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 27 / September / 2019

Intern for Regional communication
6 Sep
Intern for Regional communication
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 530
Deadline : 30 / September / 2019

Partnerships Officer
4 Sep
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 522
Deadline : 30 / September / 2019

Impact Advisor/Research Assistant
4 Sep
Impact Advisor/Research Assistant
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 571
Deadline : 30 / September / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 869
Deadline : 2 / October / 2019

Administrative & Logistics Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 332
Deadline : 2 / October / 2019

Communications Specialist (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 60
Deadline : 2 / October / 2019

Community Field Officer
3 Sep
Community Field Officer
ADRA Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 3 / October / 2019

Project Assistant
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 771
Deadline : 30 / September / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Coordinator
29 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 392
Deadline : 22 / September / 2019

Operations & Programs Assistant
28 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 675
Deadline : 28 / September / 2019

Finance & Administrative Manager - ATLAS Project
27 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 284
Deadline : 27 / September / 2019

Telemarketing Officer (Welcome Call )
26 Aug
Telemarketing Officer (Welcome Call )
Greenpeace Southeast Asia (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1
Deadline : 30 / September / 2019

Fundraising Coordinator Sale ) , เจ้าหน้าที่ (ติดตามและประเมินผลโครงการ) ฝ่ายโปรแกรม ประจาที่สานักงานใหญ่ (อโศก) , เจ้าหน้าที่ ( งานก่อสร้าง/พัฒนาชุมชน ) ประจาที่สานักงานภาคใต้(จังหวัดพังงา)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
22 Aug
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 817
Deadline : 31 / October / 2019

Project Coordinator
22 Aug
Project Coordinator
ASEAN Food Security Information System (AFSIS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 995
Deadline : 22 / September / 2019

Finance Associate, LINKAGES Project -Thailand
22 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 25
Deadline : 22 / September / 2019

Marketing Support Officer
21 Aug
Marketing Support Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 425
Deadline : 30 / September / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (Extended Deadline)
16 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 454
Deadline : 23 / September / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่   5  จังหวัด
15 Aug
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 5 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1424
Deadline : 30 / September / 2019