ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
21 Nov
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 25
Deadline : 21 / December / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
21 Nov
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 8 / December / 2019

Programme Associate – Civil Society and Youth
15 Nov

Type : Other / อื่นๆ
View : 311
Deadline : 29 / November / 2019

Programme Associate
14 Nov
Programme Associate
UNDP Bangkok Regional Hub

Type : Other / อื่นๆ
View : 685
Deadline : 29 / November / 2019

Operations Officer
14 Nov
Operations Officer
RTI International

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 65
Deadline : 1 / December / 2019

Private Sector Engagement Specialist - USAID Asia Counter Trafficking in Persons
13 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 101
Deadline : 29 / November / 2019

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
13 Nov
สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 298
Deadline : 30 / January / 2020

ผู้ประสาน(Coordinator)
12 Nov
ผู้ประสาน(Coordinator)
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 696
Deadline : 25 / November / 2019

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 373
Deadline : 30 / November / 2019

สหทัยมูลนิธิรับหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 127
Deadline : 31 / January / 2020

Project Assistant
12 Nov
Project Assistant
UNDP Thailand

Type : Other / อื่นๆ
View : 1093
Deadline : 27 / November / 2019

Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 408
Deadline : 13 / December / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 489
Deadline : 27 / December / 2019

Assessment Coordinator
11 Nov
Assessment Coordinator
Institute of International Education

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 693
Deadline : 10 / December / 2019

Senior Lawyer, Bangkok  (Thai National)
11 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 87
Deadline : 29 / November / 2019

Communication Assistant
8 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 285
Deadline : 2 / December / 2019

Sponsorship Manager
8 Nov
Sponsorship Manager
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 86
Deadline : 24 / November / 2019

HR and Admin Officer
6 Nov
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 386
Deadline : 30 / November / 2019

Administrative Assistant (Thai Nationality)
5 Nov
Administrative Assistant (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 385
Deadline : 30 / November / 2019

Program Manager, Bangkok (Thai National only)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 605
Deadline : 26 / November / 2019

ผู้ประสานงาน (Coordinator)
4 Nov
ผู้ประสานงาน (Coordinator)
มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 862
Deadline : 30 / November / 2019

Counter Wildlife Trafficking Project Coordinator.
2 Nov
Counter Wildlife Trafficking Project Coordinator.
Wildlife Conservation Society (WCS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 606
Deadline : 30 / November / 2019

Business Development Division Manager
25 Oct
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 30 / November / 2019

Research Coordinator - Impact Advisor (based in Chiangmai)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 23 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
24 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 851
Deadline : 10 / December / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
22 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ (The Non-Government Think Tank for National Strategies (Klang Panya))

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1303
Deadline : 10 / December / 2019

Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
21 Oct
Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 316
Deadline : 30 / November / 2019

Administrative Assistant (Thai Nationality)
21 Oct
Administrative Assistant (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 595
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Thai Nationality)
21 Oct
Program Officer (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 116
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 29 / November / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / November / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 92
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1880
Deadline : 30 / November / 2019

Child Safeguarding Program Officer
3 Oct
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 99
Deadline : 30 / November / 2019

Research analyst
1 Oct
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1188
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 313
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 899
Deadline : 30 / December / 2019

ผู้ประสานงาน (project coordinator) ธนาคารจิตอาสา
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1585
Deadline : 31 / March / 2020

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 243
Deadline : 30 / November / 2019