There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ด้านคลินิก – ประจำจังหวัดปัตตานี (Clinical Officer - Based in Pattani)

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่ด้านคลินิก – ประจำจังหวัดปัตตานี

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)

______________________________________________________________________________________

ความเป็นมาของโครงการ

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ซึ่งดำเนินงานด้วยความเป็นกลางและมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ได้เริ่มโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินโครงการอยู่ที่จังหวัดปัตตานี

 

วัตถุประสงค์หลัก

ประสานงานและดำเนินการเพื่อทำให้ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการตอบสนองตามความต้องการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ผ่านระบบการส่งต่อตามเกณฑ์และกระบวนการของ DWBT เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ

 

ความรับผิดชอบหลัก  

 • ติดต่อและประสานงานกับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ และหน่วยบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
 • มีส่วนร่วมและเข้าร่วมในการวางแผนและการหารือเกี่ยวกับการให้บริการแก่ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการ
 • เป็นคนหลักในการสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ DWBT
 • มีส่วนร่วมในการประชุมทีมและการหารือรายสัปดาห์และรายเดือน
 • ดำเนินการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนี้
 • มีประสบการณ์ทำงานกับโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ภาษา                

 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งทักษะการพูดและการเขียน
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษามลายูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทักษะ

 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word Excel อินเตอร์เน็ต)

ความสามารถอื่น ๆ

 • การจัดการบุคลากร
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความยืดหยุ่น
 • มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์
 • การทำงานกับเครือข่ายและการสร้างสัมพันธภาพ

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ:

 • เงินเดือน: 36,614 บาทต่อเดือน และเงินโบนัสเดือนที่ 13
 • ค่าเช่าบ้าน (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • สัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีการต่อสัญญา โดยมีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน
 • วันที่เริ่มงาน: ด่วนที่สุด                                                                                                                                                                                       
 • แพ็กเกจด้านสุขภาพ

 

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) และจดหมายปะหน้าใบสมัคร (รวมลงในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว) เพื่อระบุแรงจูงใจและสิ่งที่คุณสามารถมีส่วนรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ โดยระบุหัวข้อว่า “clinical officer” ไปยังอีเมล์ Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com ภายในหรือก่อนวันที่ 24 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ไม่ได้แนบเอกสารการสมัครอย่างสมบูรณ์ (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปและจดหมายปะหน้าใบสมัคร) จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อการสัมภาษณ์

DWBT เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

Clinical officer - Based in Pattani

DOCTORS WITHOUR BORDERS THAILAND (DWBT)

______________________________________________________________________________________

Background

Doctors without Borders Thailand (DWBT) is a Thai company working to increase access to mental health in Thailand. DWBT is neutral, impartial and is solely medical in nature with no religious, political or human rights objectives. DWBT has started a project to primarily provide mental health services for those affected by the unrest including basic mental health and an appropriate system of referral where needed.  The project is based in Pattani.

 1.    
 2. Main Purpose

Coordinating and ensuring medical needs of target population are met through appropriate referral systems according to DWBT protocols and procedures in order to guarantee quality and efficiency of  the service provided

 

Main responsibilities

 • Liaison and coordinate with hospitals, medical institutions and other service providers for medical needs of target population
 • Contribute and participate in planning and discussion for services for target population and to ensure the quality of services
 • Lead in providing support for health and medical needs of the DWBT’s staff
 • Participate in team meetings and discussions on monthly and weekly basis
 • Perform and carry out other assigned tasks

 

Requirement

Education

 • Degree in medical technology, nurse and other related fields.  Having a license in his/her specialised field is a strong asset.  

Experience

 • Desirable working experience of at least 1 year in a similar position.
 • Desirable experience with hospital and medical or related institutions

 

Languages           

 • Essential spoken & written Thai,
 • English and local language is a strong asset

Knowledge

 • Essential computer literacy (word, excel, internet)

Competencies

 • People Management
 • Teamwork
 • Flexibility
 • Commitment
 • Orientation to results
 • Networking & Building Relations

HR & Benefits:

 • Salary: 36,614 Baht gross per month, and 13th Month Salary
 • Housing allowance (for person who are from outside the Deep South)
 • 1 year fixed term contract renewable, with 3 month probation period        
 • Desired starting date: immediately                                                                                                                               
 • Health benefit package

 

How to apply

Please send your CV and cover letter (in a single PDF file only), stating your motivation and what can you contribute to the position, with the subject Ref: “clinical officer” to Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com on or before 24th April 2020 Applications that are not completed (CV + Covering letter) will not be considered. Only short-list candidates will be contacted and invited for interview

 

DWBT IS PROMOTING DIVERSITY AND MULTICULTURALISM IN THE WORKPLACE

Contact : pattani-admin-fin@dwbthailand.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
View more

Lasted contents

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
โชคชะตาสุราแช่ 6  ตอน โชคชะตาสาโท
ศรีสุวรรณชี้ 9 ข้อพิรุธกรณีบอส-วราวุธ อยู่วิทยาที่อัยการ-ตำรวจต้องตอบ
ศรีสุวรรณชี้คำสั่งอัยการกรณีไม่ฟ้องบอสทายาทอยู่วิทยาส่อขัดรัฐธรรมนูญ
ศรีสุวรรณจี้นายกฯตั้งกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจปมถอนหมายจับทายาทอยู่วิทยา
View more