ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ

เจ้าหน้าที่โครงการ

Organization : โครงการผลักดันนโยบายการทำแท้งปลอดภัย

โครงการผลักดันนโยบายการทำแท้งปลอดภัย Creating policies to reflect an environment that enables country wide access to safe abortion services. (CPAS)

โดย กลุ่มทำทาง

กลุ่มทำทาง เป็นหน่วงานภาคประชาสังคมที่ดำเนินการในระบบอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงการบริการทำแท้งได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและถูกกม.

กิจกรรมของกลุ่ม : การให้คำปรึกษาเพื่อเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและถูกกม. ทางโทรศัพท์ และ สื่อออนไลน์ต่างๆ , ร่วมผลักดันเชิงประเด็นด้านกม.และนโยบาย, จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ, จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม (NGO), จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเสียงของผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ทำแท้ง เพื่อส่งต่อสู่หน่วยงานด้านนโยบาย

เกี่ยวกับโครงการ CPAS

โครงการมีจุดเน้น 4 ด้าน

1. การจัดกิจกรรมแนวเวิคชอป อบรม เพื่อสร้างแนวร่วมทำงานผลักดันนโยบายเรื่องทำแท้งปลอดภัย และ เป็นการสร้างความเข้าใจกับสาธารณะในประเด็นดังกล่าว รวมถึง รวบรวมเสียงของผู้หญิงที่เคยทำแท้ง เพื่อเข้าสู่การผลักดันเชิงนโยบาย

2. ให้ข้อมูล และ ทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ มีประเด็นผลักดันเชิงนโยบายเรื่องทำแท้งปลอดภัยร่วมกัน

3. การเผยแพร่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการผลิตสื่อ คลิป บทความภาษาไทยและอังกฤษ

4. เข้าพบนักการเมือง และ พรรคการเมือง เพื่อนำเสนอประเด็นการทำแท้งปลอดภัย เพื่อช่วยในการผลักดันนโยบาย และ กม.ที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

ลักษณะงาน

 • ร่วมเตรียมเนื้อหา, ประสานงานจัดพิมพ์เอกสาร และ ประสานงานการจัดทำคลิปประเด็นทำแท้งปลอดภัยในโครงการ
 • ประสานงานเพื่อเข้าพบนักการเมือง และ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ
 • จัดทำรายงานการประชุม และ รายงานประจำเดือน
 • เตรียมเอกสารอนุมัติกิจกรรม และ สรุปการเงินเพื่อส่งเจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสานงานเรื่องเวรการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
 • ประสานงานเตรียมกิจกรรมอบรมและสัมนา

คุณสมบัติ

 • สนใจการทำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นด้านผู้หญิง
 • สนใจประเด็นการทำแท้งปลอดภัย มีทัศนคติทางบวกต่อประเด็นนี้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเมือง หรือ เป็นคนสนใจการเมือง
 • ชอบพบปะผู้คน สามารถนำเสนองาน และ ประเด็นความคิดเห็นได้
 • ชอบแก้ไขปัญหา ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน
 • ไม่กลัวความขัดแย้งทางความคิดกับผู้ร่วมงาน
 • มีประสบการณ์เป็น trainer, facilitator, moderator, organizer ในงานอบรม
 • สนใจโซเชียลมีเดีย สามารถทำงานกราฟฟิคและคลิปได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ google form และ การจัดทำกราฟรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลใน excel
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพฐ.ได้ เช่น word, excel, powerpoint เป็นต้น

ค่าตอบแทน : ตามคุณสมบัติ  (ประมาณ 2x,xxx บาท) มีประกันสังคม

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

ลักษณะงาน

 • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ line และ fb
 • การจดบันทึกกรณีที่น่าสนใจ สรุปงานรายเดือน
 • การประสานงานส่งต่อหน่วยงานต่างๆ
 • ทำงานเวลา 1217 น. สัปดาห์ละ 5 วัน
 • หลังจากทำงานด้วยกันระยะหนึ่ง คุณสามารถทำงานที่บ้านได้

คุณสมบัติ

 • เคยเป็นผู้ให้คำปรึกษา (counselor) มาประมาณ 3 ปี
 • มีความสนใจ และ ทัศนคติทางบวกต่อ การทำแท้งปลอดภัย, ความเป็นอิสระ และ เป็นตัวของตัวเองของผู้หญิง
 • สามารถปล่อยวางในปัญหาต่างๆที่ได้ฟังได้
 • สามารถประสานงานหน่วยงานรัฐ และ เอกชนได้

ค่าตอบแทน ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน มีประกันสังคม

 

ตำแหน่ง Media Monitor & Content

ลักษณะงาน

 • ติดตามดูความเคลื่อนไหวของ FB, Line, web blog, youtube
 • เขียน ผลิต content fb, line, weblog สร้าง content ประมาณ สัปดาห์ละ 23 โพสต์
 • ทำหน้าที่ admin page fb, weblog
 • พัฒนาให้ FB, line, weblog, youtube มีความน่าสนใจ
 • มีความเข้าใจการทำงานของ fb, line, web blog และ youtube ดีในระดับที่สามารถกระตุ้นให้มีการเข้าถึงโพสต์มากขึ้นได้ (เช่น เข้าใจ อัลกอริทึ่มของ FB, เข้าใจการตลาดใน social media เช่น audience insight กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาได้เหมาะสม)
 • หลังจากทำงานด้วยกันระยะหนึ่ง คุณสามารถทำงานที่บ้านได้
 • ทำงานเวลา 12.00 – 17.00 น. สัปดาห์ละ 5 วัน 

คุณสมบัติ

 • สามารถคัดเลือก และ ตบแต่งรูป รวมถึง คำพูดเพื่อให้เกิดภาพประกอบในสื่อ social media ที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 1834 ปี
 • ถ้ามีความสามารถภาษาอังกฤษ สามารถแปลเอกสารสั้นๆ / สรุปเอกสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 1834 ปี (เป็นช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายของเรา แต่ ถ้าคุณอายุน้อย หรือ มากกว่านี้ แต่คุณมั่นใจว่าสามารถผลิตสื่อสำหรับคนในช่วงอายุดังกล่าวได้ดี กรุณาติดต่อเรา)

ค่าตอบแทน

10,000 บาท ต่อเดือน มีประกันสังคม

หมายเหตุ ทุกตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างรายโครงการ ระยะเวลาสัญญา 10 มกราคม 63 – 31 มีนาคม 64

ส่งประวัติการทำงาน และ ใบสมัครที่

สุพีชา เบาทิพย์  กลุ่มทำทาง

supecha@gmail.com 

เขียนหัวข้ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่ง …………………………………………………  กลุ่มทำทาง

เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 ธค. ประกาศผล วันที่ 25 ธค.  สัมภาษณ์ วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2563

 

 

 

Contact : supecha@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer