ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

ข้อความในประกาศ
 
หัวข้อ
มูลนิธิชีววิถี (BioThai Foundation) 
ประสงค์รับสมัคร

ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 
1. วุฒิปริญญาตรีสาขาเกษตร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีความสามารถและทักษะในการประสานงานโครงการ เขียนประเด็น เขียนรายงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้
3. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 
นักวิจัย 1 ตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาโทสาขาเกษตร เศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
2. มีความเชี่ยวชาญหรือติดตามประเด็นสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระบบเกษตรและอาหาร
3. สามารถเขียนบทความวิจัยได้
4. มีความสามารถและทักษะในการประสานงานการประชุมวิชาการ
5. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา ภาพถ่าย และประสบการณ์ทำงานหรือผลงานมาที่ job@biothai.net
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9853838
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ต.ค. 2561

Contact : job@biothai.net


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more