ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 	  จำนวน  1 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

            มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป

            มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ      จำนวน  1 ตำแหน่ง

 

บทบาทหน้าที่                

            งานด้าน IT Support 

            -           ดูแลระบบ Server และ Network สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อุปกรณ์ Software, Hardware, Linux, Firewall

            -           มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ)

            -           สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน, เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

            -           ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์สารสนเทศ

            -           มีความรู้และความสามารถแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานได้ เช่น MS.Office / Outlook/อุปกรณ์ IT

            -           สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

            -           สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

            -           สนับสนุนการทำงานภายในองค์กร

 

          ด้าน  Webmaster

            -           มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET,PHP,VISUAL.NET และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้ 

            -           สามารถใช้ HTML5, CSS ได้

            -           สามารถใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop, illustrator

 

            ด้านสื่อสารองค์กร

            -           มีความชำนาญทางโซเชียล สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Web site  และ Facebook  องค์กร

 

 

คุณสมบัติ

          -           วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริการจัดการสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

            -           มีผลงานที่เคยทำนำมาแสดงด้วย

            -           มีความรับผิดชอบสูง

            -           อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ

 

หลักฐานการสมัครงาน

1) ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

---------------------------------------------------------

สถานที่ทำงาน    เลขที่ 88/20 อาคารคลังพัสดุ  ชั้น 5

                        ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  

เวลาทำงาน        จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 

ติดต่อสำนักงาน             02-589 2355  หรือ   091-738 6096

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงานระบุเงินเดือนที่ต้องการ และหลักฐานการสมัครงานมาที่

Email:  http://healthprofessionals21thailand.org

Contact : healthprofessionals21@gmail.com / 02-589 2355 หรือ 091-738 6096


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more