ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) แบบไม่ประจำ (Part-time)

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) แบบไม่ประจำ (Part-time)

มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ หรือ The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย กัมพูชาและประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552

มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) แบบไม่ประจำ (Part-time) จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อประจำสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่และปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  3. จัดทำและรวบรวมเอกสารเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา (ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่น และประเด็นปัญหาด้านการค้ามนุษย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีความสนใจและรักงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก/สตรี และกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
  3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการและทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ
  4. มีความยืดหยุ่นเรื่องชั่วโมงทำงานและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี

 

รายได้และสวัสดิการ

เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

ประกันสังคม และประกันชีวิต

มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะและฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติข้างต้น กรุณาส่งประวัติมาที่ som@theexodusroad.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-1554686

รับสมัครถึงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

 

Contact : som@theexodusroad.com


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more