ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

พนักงานขับรถ (ประกาศรอบสอง)

ตำแหน่ง   พนักงานขับรถ          

สำนักงาน  สระบุรีและนครราชสีมา 

สัญญาจ้าง     1 ปี (มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญา)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บำรุงรักษารถในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมการใช้งาน เช่น ตรวจสภาพของยาง, น้ำมันเชื้อเพลิง, เบรค, อะไหล่ เป็นต้น
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถก่อนออกเดินทาง
 • ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อจำกัดความเร็วและกฎจราจรในประเทศรวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
 • จดบันทึกการใช้รถประจำวัน
 • ดูแลความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอกสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งาน
 • สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานทางเทคนิคได้ทันที
 • มีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมที่ดีและมีความกระตือรือร้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย / เพศชาย
 • จบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเตรียมอุดมศึกษา ม.6, ปวช, ปวส
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับขี่อย่างน้อย 3 ปี
 • สื่อสารภาษาไทย พูด อ่าน เขียน ได้คล่อง
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพี้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะอื่นๆ เช่น 4x4 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ: สวัสดิการพื้นฐาน คือ ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, เงินโบนัสประจำปี และวันหยุดพักร้ อน 20 วัน/ปี และอื่นๆ

 

วิธีการสมัครงาน: สมัครโดยส่งประวัติส่วนตัว ไปยังอีเมล hr.thailand@savethechildren.org

ภายใต้ หัวข้อ “Apply for Driver -Saraburi and Nakornratchasrima_(ชื่อของผู้สมัคร)”

หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 การติดต่อกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

องค์การช่วยเหลือเด็กมีขบวนการคัดเลือกที่มุ่งมั่นในการคุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดสิทธิ์

 

 

Contact : hr.thailand@savethechildren.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more