ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสภาสังคมสงเคราะห์ญี่ปุ่น “The 36th Asian Social Welfare Workers’ Training Program”

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสภาสังคมสงเคราะห์ญี่ปุ่น “The 36th Asian Social Welfare Workers’ Training Program”

Organization : กลุ่มผู้ฝึกงานสภาสังคมสงเคราะห์ ญี่ปุ่น

เนื่องจากสภาสังคมสงเคราะห์ญี่ปุ่น มีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรพัฒนาที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในโปรแกรม “The 36th Asian Social Welfare Workers’ Training Program” สนับสนุนโดย Japan National Council of Social Welfare(JNCSW) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศภูมิภาคเอเชีย ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงภาษาญี่ปุ่น บทเรียน และฝึกอบรมในองค์กร บริการสังคมที่ญี่ปุ่น (2) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการฝึกอบรม (3)สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนทำงานด้านสวัสดิการสังคม ในเอเชีย และในประเทศญี่ปุ่น ผ่านการส่งเสริม ความเข้าใจร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล และ (4) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวัสดิการสังคมในเอเชีย

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม เริ่มกลางเดือนมีนาคม 2562 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563(รวมประมาณ 11 เดือน) ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1)         สนใจงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ประเทศญี่ปุ่น

2)         เข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ของการอบรมและสามารถเข้าร่วมการอบรมได้

3)         ยินดีและตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่น

4)         ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

5)         ทำงานด้านสวัสดิการสังคมในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน มากว่า 3 ปีในประเทศไทย (โดยองค์กรที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน รับรองและส่งให้เข้ารับการฝึกอบรม)

6)         อายุไม่เกิน 30 ปี

7)         จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

Contact : thaiextrainees@gmail.com คุณดวงใจ สายชมภู 085-153-5774


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more