ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

-ถ้าคุณมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่อยากทำงานเป็นล่าม เลขา หรือเซลล์ในบริษัทญี่ปุ่น
-ถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถริเริ่มงานคนเดียวได้ในองค์กรขนาดเล็ก แต่ก็สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเช่นกัน
-------------------------------
มูลนิธิสิกขาเอเซียก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2534 โดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มองค์กรอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าปัจจุบันมูลนิธิจะแยกตัวออกมาและจดทะเบียนดำเนินงานในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไรตามกฎหมายไทยแล้ว แต่มูลนิธิก็ยังมีผู้สนับสนุนจำนวนมากเป็นชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้มูลนิธิจึงมองหาคนที่มีทั้งทักษะภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจการทำงานขององค์กรไม่แสวงผลกำไร
-------------------------------
รายละเอียดของงาน
- ประสานงานระหว่างผู้สนับสนุนของมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
- ช่วยต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่เข้าดูงานของมูลนิธิหรือเดินทางไปดูโครงงานของมูลนิธิที่ต่างจังหวัด
- ดูแลช่องทางการสื่อสารของมูลนิธิโดยใช้ทักษะทางด้านภาษา
- สนุบสนุนกิจกรรมต่างของมูลนิธิโดยใช้ทักษะทางภาษาของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ประสานงานกับชาวญี่ปุ่นเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

สถาานที่ปฏิบัติงาน
มูลนิธิสิกขาเอเซีย ตั้งอยู่ระหว่างชุมชนล็อก4-5-6และชุมชน70ไร่ในเขตคลองเตย การเดินทางสามารถใช้BTSเอกมัย หรือ MRTศูนย์สิริกิตติ์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่หรือสองแถว สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยแต่อาจจะเดินทางยากเล็กน้อย ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ
นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีพิ้นที่ปฎิบัติงานที่จ.ตาก จ.พะเยาและจ.สุรินทร์

คุณสมบัติ
-มีทักษะภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่N3ขึ้นไป (ถ้าได้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยด้วยจะดีมาก)
-มี “ใจ”ที่อยากทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
-สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว
-มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว และมีความยืดหยุ่นกับการทำงานในบริบทที่หลากหลาย

ค่าตอบแทน
เงินเดือน20,000บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับทักษะภาษาและประสบการณ์) ,ประกันสังคม,ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
------------------------------- 
ติดต่อ
02-249-7567-8 ต่อ 15 หรือ sikkhaasia@gmail.com

Contact : sikkhaasia@gmail.com


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more