ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (บริหารงานสำนักงาน/ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน) จำนวน 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (บริหารงานสำนักงาน/ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน) จำนวน 3 อัตรา

Organization : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ที่มีประสบการณ์ชอบเรียนรู้ รักงานพัฒนาเยาวชน และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มาร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเครือข่าย ด้วยการบ่มเพาะอุปนิสัยและหลักคิดพอเพียงให้กับนักเรียน เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 

สรุปลักษณะงาน

บริหารงานสำนักงาน   จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

  • ควบคุมการบริหารงานภายใน การบริหารบุคลากรของศูนย์ การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายศูนย์ กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ  จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

  • บริหารและประสานงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำในเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง ให้มีความรู้และความเข้าใจในโครงการใหม่ๆ เช่น หลักสูตรการเงินพอเพียง และกิจกรรมพอเพียงและนิติธรรม จนสามารถไปปฏิบัติและขับเคลื่อนในสถานศึกษาและ/หรือเครือข่ายของตนได้ รวมทั้งประสานงานการประเมินตัวเองของโรงเรียน และการวิจัยใหม่ๆ

ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน   จำนวนตำเหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำเหน่ง

  • บริหารและประสานงานสถานศึกษาในเครือข่าย โดยจัดการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมทั้งการจัดอบรมศึกษานิเทศก์พอเพียง ค่ายเยาวชนพอเพียง และการประชุมใหญ่ประจำปีของสถานศึกษาในเครือข่าย

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 21,000-23,000 บาท

 

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

- มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักประสานงาน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชอบทำงานเป็นทีม

- สามารถเดินทางไปประสานงานจัดอบรมหรือค่ายในต่างจังหวัดร่วมกับคณะทำงานได้

 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “งานที่รับสมัคร” ได้ที่ http://www.sufficiencyeconomy.org/about/career.aspx

สามารถอ่านเกี่ยวกับ “ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง”  ได้ที่ http://www.sufficiencyeconomy.org/about/

 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

Contact : คุณศิริปวีณ์ สัตยารักษ์ โทรศัพท์ 02-787-7063 โทรสาร 02-282-8226 E-mail : sufcal999@gmail.com : siripavee.s@vyouth.org


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more