ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน

                 

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจ และประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่น และลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากด้วยความสามารถ มีความคิด และทัศนคติที่ดี ที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน 1 อัตรา

 

ประเภทของงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 หมู่บ้านเดอะฮาบิแทท (ปัญจมิตร) ซอยลาดพร้าวซอย 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

 

Job Qualification

1.Admin functions

 • มีความรู้ ความสามรถในการบริหารจัดการ Fanpage Facebook และ Line Openchat
 • มีประสบการณ์/ทักษะในการขายออนไลน์-ออฟไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ Artwork สินค้า และมี Creative Thinking ในการเขียน และจัดทำ Content ถ่ายทอดเรื่องราวสินค้าขั้นพื้นฐานได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustratorได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind ในการบริการโต้-ตอบลูกค้า และสามารถปฏิบัติงาน Admin ได้ทั้งนอก-ในเวลาทำงาน

2.Coordinate Functions

 • มีทักษะการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี สุภาพ อ่อนโยนต่อลูกค้า
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

3.งานพัฒนาชุมชน

 • ทำความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจและปัญหาของชุมชน
 • สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบธุรกิจในปัจจุบันสู่พื้นที่ชุมชนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม หรือความแตกต่างได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv2022@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-530-9204-5 โทรสาร 02-530-9206

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 *** เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หากท่านใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนัดสัมภาษณ์ทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง ***

Contact : sammachiv2022@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more