webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน

Back
: มูลนิธิสัมมาชีพ
: 23 May 2023
23 / June / 2023

                 

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจ และประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่น และลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากด้วยความสามารถ มีความคิด และทัศนคติที่ดี ที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชุมชน 1 อัตรา

 

ประเภทของงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 หมู่บ้านเดอะฮาบิแทท (ปัญจมิตร) ซอยลาดพร้าวซอย 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

 

Job Qualification

1.Admin functions

 • มีความรู้ ความสามรถในการบริหารจัดการ Fanpage Facebook และ Line Openchat
 • มีประสบการณ์/ทักษะในการขายออนไลน์-ออฟไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ Artwork สินค้า และมี Creative Thinking ในการเขียน และจัดทำ Content ถ่ายทอดเรื่องราวสินค้าขั้นพื้นฐานได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustratorได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind ในการบริการโต้-ตอบลูกค้า และสามารถปฏิบัติงาน Admin ได้ทั้งนอก-ในเวลาทำงาน

2.Coordinate Functions

 • มีทักษะการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี สุภาพ อ่อนโยนต่อลูกค้า
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

3.งานพัฒนาชุมชน

 • ทำความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจและปัญหาของชุมชน
 • สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การประกอบธุรกิจในปัจจุบันสู่พื้นที่ชุมชนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม หรือความแตกต่างได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
 6. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv2022@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-530-9204-5 โทรสาร 02-530-9206

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานมูลนิธิสัมมาชีพ

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 *** เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หากท่านใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนัดสัมภาษณ์ทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง ***

Contact : sammachiv2022@gmail.com

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112