ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม – กรุงเทพฯ

EMPLOYMENT OFFER – Urgent

Social worker / Social Advisor – Bangkok

Baan Dek Foundation (BDF) is a non-profit, non-political and non-religious organization based in Bangkok & Chiang Mai. BDF supports access to essential services for more than 1,500 vulnerable children and their families living in construction sites and slums. Through specifically tailored educational programs and flexible individual support, Baan Dek Foundation protects endangered children, enables families to become self-sustainable and provides opportunities for a better future.

Job Description

Job Title

:  Social worker / Social Advisor

Type of Contract

:  Full-time position, 1-year contract (with possibility of extension pending grant funding)

Department

:  Programs Department

Location

:  Bangkok, Thailand

Expected Start Date: 

:  15th of June, 2021

 

 

Responsibilities of the advertised position:

Baan Dek Foundation is currently looking for a professional and dedicated local Social worker / Social Advisor who will commit to contribute to the overall goals of Baan Dek Foundation and provide specialized support for the Communities Management Program, and emergency case management and

the employee will work under direct supervision of the Program manager and Directors.

 

Role and responsibilities include - but are not restricted to:

SOCIAL WORK DIRECTLY WITH BENEFICIARIES

 • Conduct in individual case management (involving a team of 5 social workers)
 • Identification of the beneficiaries (through regular outreach) and assessment of their needs;
 • Providing appropriate social counselling and ensuring regular and effective follow-up by implementation of support plan through social work activities;
 • Promotion of child protection: education, safety, healthcare, hygiene...;
 • Design and implementation of activities and tools (such as life skills) dedicated to improving the beneficiaries' living situation and facilitating their future autonomy.
 • Identify and develop partnerships with relevant local partners (schools, medical centers, social services, etc.)

PROJECT IMPLEMENTATION AND COORDINATION

 • Preparation and coordination of field activities (life skills);
 • Support the in the design, implementation, evaluation and achievement of the objectives of Baan Dek Foundation’s projects by targeting as much as possible the most vulnerable children and families in Thailand.
 • Conduct research and develop data on life skills and migration to support Baan Dek activities. Participate also to the elaboration of qualitative monitoring on activities run with vulnerable children and families.
 • Developing and implementing the overall monitoring system for activities well as throughout Thailand.
 • Contribute to develop network and relations with local partners that are relevant to the project in consideration.  
 • Facilitate or support community through Empowerment Program.
 •  

MONITORING and REPORTING

 • Support in organizing and monitoring the reporting and communication of information on the beneficiaries within the team,
 • Monitoring and reporting on social work activities;
 • Reporting on every follow-up action held with the beneficiaries (home visits, activities, meetings, phone calls, …) and organizing the reports in the beneficiaries' files;
 • Support in terms of administrative/legal matters related to the project; and

Assistance with any task as per the needs of the organisation and the management team.

 

Qualifications:

Nationality: Thai

Language: Native Thai, Thai-Khmer speaking will be considered, fluent spoken and written English (knowledge of Thai-Yai, or Burmese considered an asset).

Education: Degree or experience in a relevant field (/ social work / social development/ political science / international development/ etc.)

Experience:

 • Experience as a social worker or experience related to development or social work
 • Ability to understand family situations and conduct assessments
 • Experience as a project coordinator or research coordinator considered an asset
 • Experience in interviewing, counselling, and case management considered an asset
 • Experience with non-profit organizations or in the humanitarian sector will also be strongly considered

Other skills/interests:

 • Dynamic, creative, and demonstrates proven skills to work and engage with children
 • Ability to work both independently and as part of a multicultural team
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Ability to provide and receive positive criticism in a sensitive manner
 • Highly motivated and flexible
 • Committed to social work/child welfare and dedicated to the organization’s mission and values
 • Positive energy and spirit and strong communication skills
 • Reliable and respectful of local culture.

 

Working hours:  Full time - Monday to Friday (flexible schedule) and occasionally on weekend & evenings

Salary: Starting at 20,000 THB (to be defined based on experience and qualifications) Complementary advantages provided (transportation and phone allowance, etc.)

How to Apply:

Please send all applications in English (CV/cover letter/2 professional references) via E-mail only to Ms.Tanaporn Ormtavesub,  Director of Advocacy and Engagement  (Tanaporn@baandekfoundation.org) and please always CC. Naphaphon@baandekfoundation.org

In the subject line of the email, please write “Social worker / Social Advisor Bangkok - (Your name)”

Only short-listed candidates will be contacted for an interview in English. Baan Dek Foundation is an equal opportunity employer that selects candidates based on merit. To comply with Baan Dek Foundation Child Protection Policy, the selected candidate will be requested a copy of his/her criminal record. The successful applicant will be expected to comply with Baan Dek Foundation's Child Protection Policy.

Closing date for applications:  30 May 2021

More details on Baan Dek Foundation’s programs on www.baandekfoundation.org

 

Contact: Tanaporn@baandekfoundation.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ับสมัครพนักงาน – ด่วน

เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม – กรุงเทพฯ

           มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและศาสนา ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่  มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเข้าถึงการรับบริการที่จำเป็น ให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางกว่า 1,500 คน และครอบครัวของพวกเขาที่อยู่อาศัยในแคมป์งานก่อสร้างและชุมชนแออัดต่าง ๆ โดยผ่านโครงการด้านการศึกษาที่เหมาะสมและการให้การสนับสนุนรายบุคคลอย่างเหมาะสม มูลนิธิฯจะทำหน้าที่คุ้มครองเด็ก ๆ ที่ตกอยู่ในอันตราย ช่วยให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสเพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับพวกเขา

 

รายละเอียดของตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน

: เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สังคม

รายละเอียดสัญญา

พนักงานประจำ สัญญาจ้างรายปี (มีความเป็นไปได้ในการต่อสัญญา)

แผนก

: แผนก โครงการ

สถานที่ทำงาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สามารถเริ่มงานได้:

: วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

ควรรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ลงประกาศ

           มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์/เจ้าหน้าที่สังคมมืออาชีพ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของมูลนิธิฯ และสามารถให้การสนับสนุนเฉพาะทางกับโครงการ, การจัดการชุมชน และการช่วยเหลือเคสในกรณีฉุกเฉิน โดยพนักงานจะทำงานภายใต้การดูแลโดยตรงของผู้จัดการโครงการและผู้อำนวยการ

 

บทบาทและความรับผิดชอบ – ที่ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะ

งานสังคมโดยตรงกับผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ดำเนินการจัดการกับเคสเป็นรายบุคคล โดยทำงานร่วมกับทีมนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด 5 คน
 • ค้นหาผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการกระบวนการเข้าถึงโดยทั่วไป และประเมินความต้องการของพวกเขา
 • ให้คำปรึกษาด้านสังคมอย่างเหมาะสม สร้างความมั่นใจและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการให้บรรลุ           วัตถุประสงค์ของแผนสนับสนุนผ่านกระบวนการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
 • สนับสนุนนโยบายการคุ้มครองเด็กในด้าน การศึกษา ความปลอดภัย การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย
 • การออกแบบและนำไปใช้ของกิจกรรมและเครื่องมือ เช่น ทักษะชีวิต เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมให้พวกเขาเกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

            ค้นหาและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ศูนย์การแพทย์ บริการสังคม ฯลฯ

 •  

การดำเนินโครงการและการทำงานร่วมกัน

 • เตรียมพร้อมและทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมในชุมชน เกี่ยวกับทักษะชีวิต
 • สนับสนุนการออกแบบ การนำไปประยุกต์ใช้ การประเมิน และการทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการในมูลนิธิฯ โดยกำหนดเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็ก ๆ และครอบครัวที่อยู่ในสภาวะเปราะบางที่มากที่สุดในประเทศไทย
 • ทำการวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการย้ายที่อยู่เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเชิงคุณภาพกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและครอบครัวของพวกเขา
 • พัฒนาและนำระบบการตรวจสอบไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์กับพันธมิตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการพิจารณา

 

การติดตามและการรายงาน

 • สนับสนุนในด้านการบริหารงานและติดตามการรายงาน การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการภายในทีม
 • ติดตามและรายงานการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
 • การรายงานการดำเนินการติดตามทุกครั้งที่จัดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเยี่ยมบ้าน, กิจกรรม, การประชุม การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ฯลฯ และจัดการบริหารข้อมูลรายงานในแฟ้มข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนในด้านการบริหารงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และให้ความช่วยเหลือในงานใด ๆ ตามความต้องการขององค์กรและทีมผู้บริหาร

 

คุณสมบัติ

สัญชาติ: ไทย

ภาษา: ภาษาไทย หากพูดภาษาเขมรได้จะได้รับการพิจารณา  สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (หากมีความรู้ด้านภาษา ไทใหญ่ หรือ พม่า จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

การศึกษา: การศึกษาระดับปริญญา หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น สังคมสงเคราะห์, การพัฒนาสังคม, การพัฒนาเด็ก,  การเมืองการปกครอง,  การพัฒนาระหว่างประเทศ และอื่น ๆ

 

ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรืองานสังคมสงเคราะห์
 • สามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ครอบครัวและดำเนินการประเมินสถานการณ์ได้
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการ หรือ ผู้ประสานงานด้านวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสัมภาษณ์

  Contact : Tanaporn@baandekfoundation.org


  ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

  Editorials

  รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
  NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
  การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
  7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
  ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
  View more

  Lasted contents

  ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
  ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
  ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
  ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
  View more