ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักวิชาการสาธารณสุข

Organization : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)

ด่วน
ประกาศรับสมัครงาน
โครงการวิจัยประเมินผลและศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบ (System driver) ที่มีผลต่อโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ดำเนิน โครงการวิจัยประเมินผลและศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนเชิงระบบ (System driver) ที่มีผลต่อโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงขอเปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
      1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
      2) บริหารจัดการให้กิจกรรมของแผนปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น การจัดประชุม การติดตามโครงการ เป็นต้น
      3) บริหารจัดการงบประมาณร่วมกับหัวหน้าทีมและติดตามกำกับงานวิชาการ เขียนงานวิชาการ รวมทั้งจัดเตรียมการนำเสนอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
      1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
      2) อายุระหว่าง 25-30 ปี
      3) มีความสามารถทางวิชาการ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การค้นคว้าหรือรีวิวข้อมูล/เอกสาร
      4) มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานติดต่ออย่างดีเยี่ยม
      5) มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
      6) หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน
      เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
      สัญญา 10 เดือน (สามารถเริ่มงานได้ทันที)

สถานที่ทำงาน
      สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)
      ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
      ปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2564

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ คลิกเลย) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง
E-mail : kanlayanee@thainhf.org โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115
Location 1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การเดินทาง BTS ห้าแยกลาดพร้าว , MRT พหลโยธิน

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักกิจกรรม / Activistนักวิจัย / Researcher

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more