ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ

We Watch รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ 1 ตำแหน่ง

 

We Watch เป็นเครือข่ายประชาชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของอาสาสมัครหลากหลายอาชีพ เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีบทบาทในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยที่วางอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

1) การสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เช่น การสร้างการยอมรับกติกาการเลือกตั้งในสังคม สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิทางการเมืองของประชาชน และแนะนำช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

2) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครหนุนเสริมการเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครเยาวชน ประชาชนทั่วไปนักพัฒนา และนักวิชาการ

3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Voter Education) เช่น การสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของคะแนนเสียงเลือกตั้ง(Ownership) และช่องทางในการตรวจสอบการทำงานของสถาบันทางการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง และการแนะนำกฎกติกาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

4) การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทัศนคติ และการตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชน และการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้ง

5) การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง (Election Observation) เช่น การอบรมและการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังในทุกระดับ และการจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายในการพัฒนาการเลือกตั้ง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ (สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด)

 

คุณสมบัติ

 1. มีทักษะในการออกแบบ/พัฒนางานสื่อ การทำรณรงค์ สื่อสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และประเด็นอื่นที่สอดรับกับแนวทางขององค์กร 
 2. มีความสนใจข่าวสาร ชอบการอ่านและการวิเคราะห์สังคม สามารถมอนิเตอร์ข่าวรายวันได้
 3. มีทักษะในการสรุปประเด็นสำคัญ การเขียนข่าวและการเขียนบทความ (หากมีทักษะในการผลิตงานสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. อ่านและแปลภาษาอังกฤษได้
 5. สามารถทำงานเป็นทีม มีความใจกว้าง เคารพทีม โดยเฉพาะการจัดวางตำแหน่ง/บทบาท ความสัมพันธ์ และเข้าใจแผนงานได้อย่างยืดหยุ่น
 6. ยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน สามารถทำงานทั้งในสำนักงาน และลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดตามและสรุปข่าวรายวัน หรือรายสัปดาห์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และประเด็นอื่นที่สอดรับกับแนวทางขององค์กร เพื่อผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ขององค์กร 
 2. สร้างสรรค์ผลงานการรณรงค์สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ การสื่อสารสาธารณะขององค์กร
 4. สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง เพื่อทำสื่อทั้งในรูปแบบบทความ ภาพถ่าย หรือวิดีโอ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆในพื้นที่ได้ 
 5. ทำกิจกรรมอบรมหรือเวิร์คช็อปที่เกี่ยวกับการรณรงค์สื่อสารให้กับสมาชิกเครือข่าย เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กรได้ 

 

ค่าตอบแทน

18,000 - 20,000 บาท/เดือน

 

ระยะเวลาการทำงาน

สัญญาทำงานเบื้องต้น 1 ปี และมีโอกาสในการต่อสัญญาในปีต่อไป ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

 

ส่ง CV และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ Email: job.wewatch@gmail.com

 

สามารถติดตาม We Watch ได้ที่

เพจ: We Watch

เว็บไซต์:https://wewatchthailand.org,

https://www.electionwatchth.org/

 

Contact : job.wewatch@gmail.com

Contact : job.wewatch@gmail.com/093-8500580


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinatorกราฟิก / Computer Graphic

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more