ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างของสมาคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม (Reach) และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่แบบรายเดือนร่วมกับหัวหน้างาน
2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งรวมตัว รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้
3. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG และผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมและบริการต่างๆของศูนย์ดรอปอิน (Drop-in Centre) และศูนย์สุขภาพในพื้นที่
4. นำพา (Recruit) /ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
5. จัดหาและบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ
3. มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี
สวัสดิการ สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี
ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด
ติดต่อ-สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ฝ่ายบุคคล ชั้น 4)
โทรศัพท์ 02-7316532-3 # 401 โทรสาร : 02-7316534
E-mail : Pimnatcha.c@rsat.info หรือ hr@rsat.info
เว็บไซต์ https://www.rsat.info/ | แผนที่

Contact : Pimnatcha.c@rsat.info


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more