There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

INFORMATION MANAGEMENT OFFICER (URGENT REQUIRED)

Ref: NPA/TH/DMAD/081/2020

 

EMPLOYMENT ANNOUNCEMENT

 

Norwegian People’s Aid (NPA) is a humanitarian Non-Governmental Organisation (NGO) rooted in the Norwegian Labour Movement. We work with International Development Partnerships, Mine Action and Disarmament (DMAD), Rescue Service and First Aid, and Asylum and Integration. Norwegian People’s Aid has approximately 9,500 members in Norway and 2,200 staff worldwide. We work in 35 countries around the world.

NPA Thailand is currently working in partnership and support to the Thailand Mine Action Centre (TMAC). In 2020, NPA is implementing the “Establishing of the Baseline of Mine/ERW Contamination in Ubonratchathani and Trat provinces Thailand” project in joint-operations with the Humanitarian Mine Action Unit 3 and 2.

Thailand has a considerable problem of mines and other explosive remnants of war (ERW). Vast areas along the Thai - Cambodian border and Thai – Laos border are severely contaminated. Past survey efforts have in part identified the larger areas that could be mined but these areas are inflated and fail to represent a realistic scope of contamination.  The landmine problem in Thailand thus remains poorly defined.

This Survey is in effect an evidence-based non-technical survey (NTS) and Technical Survey (TS). The survey will free up land where fear from mines/ERW currently impedes cultivation and other development/business initiatives.

For more information, please visit; www.npaid.org and Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

We are currently looking for an Information Management Officer, to be based in Bangkok, Thailand.

Position:  Information Management Officer 1 position

Department/Project/Country: Mine Action and Disarmament (DMAD) / NPA DMAD Programme / Thailand

Immediate Superior:  Operations Officer / Programme Manager

Starting Date:  As soon as possible

Qualifications:

An Information Management Officer (IM) is responsible for information management of the Thailand Programme. He or she will be working with the operations teams, which conducting technical and non-technical survey activities in operations according to the NPA Land Release SOP in Thailand (based on the National Mine Action Standards of Thailand – NMAS). The nature of work is a combination of challenging but rewarding office and field works, and a good understanding of recorded data reporting. The position is based in External Office in Donmuang area of Bangkok, Thailand. Relevant experience and skills would encompass the following:

Education

Must have:

•           Studies in computer science and studies in information management or relevant education

•           Sound IT knowledge

•           Experience in computer handling and data acquisition

•           Experience on computer maintenance and computer security software

•           A realistic and objective approach to new technologies and methodologies

•           Cooperating ability with all relevant stakeholders

Desirable:

•           Database development and good understanding of RDBMS

•           Understanding and knowledge of GIS (Geographical Information Systems)

•           Profound knowledge in technical English would be an asset

•           Experience using ArcGIS programme

•           Capable of working independently and in groups or in remote locations sometimes

Experience

Must have:

•           Experience in using MS Office

Desirable:

•           At least 3 years of progressive working experience in any reputable organization or enterprise in the field of data management and database development

•           Working experience in mine action programs would be an asset

Other Qualification

•           Written and verbal proficiency in Thai. English proficiency is desirable.

•           Good health

Personal Competencies

•           Systematic and structured

•           Analytical

•           Sensitive

•           Good communication and interpersonal skills

•           Cross-cultural communication skills

•           Ability and readiness to work under pressure and dealing with difficult and complex conditions

General responsibilities:

•           Day to day management and quality control of available data submission from the field team

•           Assist in designing/producing maps for operational purpose

•           Co-operate and assist OPS Officer in summarizing of available data

•           Ensure that data entry is updated and provide data output/analysis upon requests

•           Ensure that forms/maps/software/IM tools are standardized and applied throughout the project

•           Supervise and support/train IM tools/skills to the field team at the field work

•           Presenting information rich and easy to comprehend maps and presentations

•           Fulfil other relevant tasks as may be assigned by Operations Officer and Programme Manager

Specific duties:

•           Have the day to day responsibility for management of information management related tasks in the project/programme

•           Make sure data quality of field operation progress is checked and entered into SharePoint

•           Produce overview maps

•           Mentor/coach/train its subordinate

•           QC/QA on reporting from subordinate before sending out

•           Ensure data is updated from NPA operational data and well prepare to submit to national authority

•           Create specific GIS data as required

•           Create, manage, backup and restore GIS projects and GIS data, manage hard-copies, set up and install Windows, programs, printers, scanner, internet and network infrastructure at office

•           Make a schedule to provide support/maintenance of informatics system in the office to keep it in sound working conditions (i.e. including hardware and software check, networking services, system and file backup, anti-virus update and security, and training for IT users at NPA field operation)

•           To assist and closely work with the Programme Manager in managing the overall delivery of the Information and IT plan in an effective and efficient manner

•           Provide training to field operational staff on how to use GPS (set up, marking, upload, download, directing, bearing etc.)

•           Conduct QA of the use of GPS for field staffs

•           Report any technical task that is unclear to OPS Officer/RIMA and request for monitoring

•           Cross checking with IM colleagues to ensure all information are correct, accurate and set in proper place

Additional Considerations:

The employee is to abide by the policies and personal codes of conduct set by the Norwegian People’s Aid (NPA) and represent the organisation in a loyal and responsible manner.

We emphasise the importance of strong health, cross-cultural communication skills, transparency, good attitude towards work and the ability to work under pressure and difficult conditions. One of NPA's overall objectives is to promote gender equality in the organisation and female candidates are encouraged to apply.

NPA offers:

Competitive salary, interesting and challenging work, opportunity to travel in country, in the region and abroad

How to apply:  

Interested candidates are invited to submit their motivation cover letter and an updated CV to

Norwegian People's Aid Thailand (BKK Office)

Address: c/o Thailand Mine Action Centre

183 Songprapa Road, Sigun, Donmuang, Bangkok 10210 THAILAND

Tel. / Fax: +662 967 8335

Email: npathailand@gmail.com

Deadline for applications:  On Friday 10 July 2020

Only shortlisted candidates will be contacted.

Contact persons:

Ms. Jaruwan Tiwasiri, Admin and Logistics Officer, Mobile: 081 918 3944,

Email: jaruwant@npaid.org

 

รับสมัครด่วน

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวด้านแรงงานของนอร์เวย์ องค์การฯ ทำงานในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาแบบภาคีและการลดอาวุธด้านมนุษยธรรม รวมทั้งการให้บริการกู้ชีพการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ให้ที่พักพิง และการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 9,500 คนในนอร์เวย์ และมีเจ้าหน้าที่ 2,200 คนทั่วโลก เราทำงานใน 39 ประเทศทั่วโลก

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการในประเทศไทย ในปัจจุบัน ทำงานร่วมและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  ในปี ค.ศ. 2020 องค์การฯ ได้ดำเนินการโครงการ “การสำรวจขั้นพื้นฐานของการปนเปื้อนทุ่นระเบิด / สรรพาวุธที่ยังหลงเหลือจากสงครามในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและตราด” ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 3 และ 2

 

ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สำคัญมากเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามอื่นๆ มีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-ลาวอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง จากความพยายามในการสำรวจครั้งอดีตมีการระบุพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีทุ่นระเบิด แต่พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่สามารถกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนได้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทยยังไม่มีระบุอย่างชัดเจน   

 

 

การสำรวจนี้ จะได้รับผลมาจากการสำรวจตามหลักฐานที่ไม่เป็นทางเทคนิคและการสำรวจทางเทคนิค ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสำรวจจะช่วยปลดปล่อยพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน ความกลัวจากภัยทุ่นระเบิด / วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม กีดขวางการเริ่มดำเนินการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก และการพัฒนา / ธุรกิจอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมขององค์การฯ กรุณาค้นได้ที่ www.npaid.org  และ Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

องค์การฯ ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล 1 ตำแหน่ง

 

แผนก/ครงการ/ประเทศ แผนกปฏิบัติการและการลดอาวุธ / โครงการประเทศไทย

 

หัวหน้างาน      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ผู้จัดการโครงการ

 

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของโครงการประเทศไทย ต้องทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมสำรวจเชิงเทคนิคและไม่ใช่เชิงเทคนิคในงานปฏิบัติการ ตามระเบียบปฏิบัติประจำการปลดปล่อยพื้นที่ของเอ็นพีเอ (ตามมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ – NMAS) ลักษณะการทำงานจะผสานรวมกันระหว่างความท้าทายที่คุ้มค่าของงานสำนักงานและงานภาคสนาม และความเข้าใจที่ดีของการจัดทำรายงานข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้  ตำแหน่งนี้จะประจำอยู่ที่สำนักงานในเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

การศึกษา

ต้องมี

 • ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการข้อมูล หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และการเก็บข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมายและตามหลักความเป็นจริง
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้

สิ่งที่ปรารถนา

 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (RDBMS)
 • มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม ArcGIS
 • สามารถทำงานด้วยตนเองและเป็นทีม หรือการทำงานในพื้นที่ห่างไกลเป็นบางครั้ง

 

ประสบการณ์

ต้องมี

 • ประสบการณ์ในการใช้ MS Office

สิ่งที่ปรารถนา

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ในองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือบริษัท ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาข้อมูล
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาไทย  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพที่ดี

 

ความสามารถส่วนบุคคล

 • สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
 • สามารถคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีไหวพริบ
 • มีทักษะระหว่างบุคคลและการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • มีความสามารถและพร้อมที่จะทำงานภายใต้ความกดดันและเงื่อนไขที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้

 

ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

 • การบริหารจัดการประจำวันและการควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับมาจากทีมสนาม
 • ช่วยเหลือในการออกแบบและจัดทำแผนที่เพื่อใช้ในงานด้านการปฏิบัติการ
 • ทำงานร่วมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการสรุปผลข้อมูลที่มีอยู่
 • ทำให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน และให้ผลลัพธ์/การวิเคราะห์ของข้อมูล ตามที่ร้องขอ
 • ทำให้มั่นใจว่า แบบฟอร์ม/แผนที่/ซอฟท์แวร์/เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐานและมีการประยุกต์ใช้ตลอดทั้งแผนงาน
 • ตรวจตรา ควบคุม และให้การสนับสนุน/ฝึกอบรมเครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลและทักษะต่างๆ แก่ทีมสนามในพื้นที่ภาคสนาม
 • นำเสนอข้อมูลอย่างเข้มข้นแต่ง่ายที่จะทำให้เข้าใจแผนที่และการนำเสนอข้อมูลนั้นๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการ

 

หน้าที่เฉพาะเจาะจง

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลประจำวันที่เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานในแผนงาน / โครงการ
 • ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลความคืบหน้างานปฏิบัติการภาคสนามได้รับการตรวจสอบและบันทึกลงในระบบ SharePoint
 • ผลิตแผนที่ภาพรวม
 • ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ/ฝึกอบรม แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • QC/QA รายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนส่งรายงานออก
 • ทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลปฏิบัติการเอ็นพีเอได้รับการทำให้เป็นปัจจุบัน และมีการจัดเตรียมอย่างดีเพื่อส่งให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
 • สร้างข้อมูล GIS อย่างจำเพาะเจาะจงตามที่ต้องการ
 • สร้าง จัดการ สำรอง และ ฟื้นฟู โปรเจคและข้อมูล GIS จัดการเอกสาร จัดการและติดตั้งวินโดว์ โปรแกรมต่างๆ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ อินเทอร์เน็ต  และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ณ สำนักงาน
 • จัดตารางในการให้การสนับสนุน/บำรุงรักษา ระบบข้อมูลในสำนักงานเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ (เช่น ตรวจสอบระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ การให้บริการเครือข่าย การสำรองไฟล์งานและระบบ การอัพเดตและรักษาความปลอดภัยของระบบแอนตี้ไวรัส และให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานในภาคสนาม)
 • ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการในการส่งมอบข้อมูลโดยรวมและแผนงานไอทีในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในการใช้งาน GPS (การติดตั้ง การระบุพิกัด อัพโหลด ดาวน์โหลด ทิศทาง มุมภาคทิศ เป็นต้น)
 • ดำเนินการ QA ในการใช้ GPS แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • รายงานงานภาคสนามเชิงเทคนิคใดๆ ที่มีความไม่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และดำเนินการร้องขอให้มีการตรวจสอบ กำกับ ดูแล
 • ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องกับผู้ร่วมงานเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้อง แม่นยำ และจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม                   

 

        การข้อพิจารณาอื่น ๆ

 • เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

   

  องค์การฯ เน้นความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและสภาวะที่ยากลำบาก วัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพในองค์การฯ และองค์การฯ สนับสนุนให้ผู้สมัครที่เป็นสตรีสมัครงาน

   

  ข้อเสนอขององค์การฯ

  เงินเดือนที่ดี งานที่น่าสนใจและท้าทาย โอกาสในการเดินทางภายในประเทศ ภูมิภาค และในต่างประเทศ

   

  วิธีการสมัคร

  ขอเชิญผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เป็นปัจจุบันมาที่

   

  องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

  ที่อยู่ c/o ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

  183 ถนนสรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ10210

  โทรศัพท์/โทรสาร 02 967 8335                                                         

  อีเมล npathailand@gmail.com

   

  วันสิ้นสุดการรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

  องค์การฯ จะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นเท่านั้น

   

  บุคคลที่ติดต่อได้

  น.ส. จารุวรรณ ทิวะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและโลจิสติกส์

  มือถือ 081 918 3944 อีเมล

   

Contact : jaruwant@npaid.org / 091-918-3944


ไอที / ITเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more