There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมูลนิธิฯทำหน้าที่เฝ้าระวัง เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น การซ้อมทรมาน การบังคับให้บุคคลสูญหาย การฆ่านอกระบบกฏหมาย และการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายกับผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้และรณรงค์เพื่อความเปลี่ยนแปลงเชิงกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง งานของมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ คนชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

————————————————-

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อ (Media Coordinator) 1 อัตรา

 

หน้าที่ทั่วไป (Job Description)

 • บริหารจัดการและพัฒนา social media ของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย Wordpress, Facebook, Twitter และ YouTube ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ
 • นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธิฯ มาผลิตเป็นสื่อสาธารณะ เช่น ใบแจ้งข่าว แถลงการณ์ หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
 • ประสานงานกับนักกราฟฟิกดีไซน์จากภายนอกองค์กรในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
 • มีทักษะในการรวบรวม เรียบเรียง และสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ทั่วไปและสนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • มีจิตใจเปิดกว้าง สามารถทำงานอย่างเป็นทีมได้ และมีความใส่ใจคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศสภาพ เพศวิถี และชนชั้น
 • หากสามารถอ่าน ฟัง เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะในการทำ graphic design และสื่อสารข้อมูลเป็นภาพ (data visualization) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สัญญาการจ้าง

 • เริ่มต้นงานเดือนมีนาคม 2563 โดยมีช่วงทดลองงาน 3 เดือน
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

วิธีการสมัคร

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมาให้นางสาววริศา จินาไหม ที่อีเมล warisa.jnm@gmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0922573003 (ขมิ้น)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่https://bit.ly/2mvtUBD

 

Contact : 0922573003

Contact : warisa.jnm@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorกราฟิก / Computer Graphic

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more