There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกวดออกแบบโลโก้ 40 ปี มอส.

ประกวดออกแบบโลโก้  40 ปี มอส.

Organization : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ก่อตัวเมื่อปี 2523 ในห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้าน ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน ชุมชน ที่แตกต่างไปจากความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง มอส. มีความตั้งใจ 4 ประการหลักคือ

  • เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่
  • ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ
  • แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุขมอส. เปรียบตนเองเหมือนสะพานสายรุ้งทางสังคมที่เชื่อมโยงคนหนุ่มสาว จากเมืองสู่ชนบท และจากชนบทสู่เมือง ให้เปิดโลกทัศน์ตนเองได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ชีวิต และความใฝ่ฝันที่ดีงามต่อสังคมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างหลากหลาย นำไปสู่หัวใจที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงตนเองและผู้อื่น ชีวิต ชุมชน สังคม โลก ธรรมชาติและสรรพสิ่ง
.
ปี 2563 นี้เป็นปีที่ มอส. ครบรอบ 40 ปี ที่เราทำงานสร้างสรรค์สังคม ด้วยความเชื่อของการ “สานศรัทธา สร้างสังคม” เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้ไปเติบโตรับใช้สังคมในพื้นที่ต่างๆ เราจึงอยากชวนทุกคนที่มีหัวใจ “อาสาสมัครเพื่อสังคม” มาร่วมแบ่งปัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง มาร่วมรำลึกสิ่งดีๆที่เราได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม เพื่อต่อยอดในการทำงานสร้างสรรค์สังคมต่อไปในอนาคต
.
วาระครบรอบ 40 ปี มอส. นี้ เราจะรณรงค์ประเด็น “อาสาสมัครเพื่อสังคม” ตลอดทั้งปี 2563 กิจกรรมแรกที่เราอยากชวนทุกคนมาทำร่วมกับเราก็คือ การร่วมออกแบบโลโก้ 40 ปี มอส. ส่งมาประกวดกับเรา เพื่อให้โลโก้ 40 ปี มอส. เป็นสัญญลักษณ์ของปีแห่งการรณรงค์งานอาสาสมัครตลอดทั้งปี

องค์ประกอบของโลโก้ 40 ปี มอส.

1. สีของโลโก้ “40 ปี มอส.” ล้อกับสีของโลโก้มูลนิธิ
2. มีสโลแกน “สานศรัทธา สร้างสังคม”
3. ในโลโก้สื่อให้เห็นความเป็น “ 40 ปี มอส.”
4. โลโก้สื่อให้เห็นความเป็น “งานอาสาสมัครเพื่อสังคม”

รางวัลการออกแบบ
1. มีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียง 1 รางวัล
2. มูลค่ารางวัล 5,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ทุกคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
1. จากยอดไลค์
2. จากกรรมการจัดงาน “40 ปีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”

ส่งผลงานได้ที่
E-mail : admin@thaivolunteer.org
Facebook : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service

การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2563
2. ประกาศผลวันที่ 11 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 02-6910438 (จันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00 น.) /087-7737375
Facebook : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service
—————–
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483
—————–

โครงการของมอส.

.
กลับสู่หน้าหลัก
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่

Facebook   Twitter  และ  Youtube

 

Contact : admin@thaivolunteer.org


ไอที / IT

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more