ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Safety Officer/Receptionist

มูลนิธิโคเออร์

รับสมัคร

Safety Officer/Receptionist   

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความสงบเรียบร้อยของสำนักงาน

มูลนิธิโคเออร์รับสมัครผู้มีประสบการณ์ ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความสงบเรียบร้อยของสำนักงาน (Safety Officer/Receptionist)  ประจำสำนักงานสนามที่กรุงเทพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดุแล ให้การต้อนรับอย่างสุภาพแก่ผู้มาขอรับบริการ ผู้มาเข้าร่วมประชุมและแขกที่มาติดต่องานที่สำนักงาน ตอบคำถามให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อในเบื้องต้น
 2. ลงทะเบียนผู้มาติดต่องานทุกคนทั้งเข้าและออก ดูแลให้มีการแลกบัตรรวมทั้งเซ็นชื่อเข้า-ออก จัดทำทะเบียน บันทึกเหตุการณ์ เก็บรวบรวมสถิติและรายงานจำนวนผู้เข้าออกเป็นรายเดือน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดูแลจุดรับลงทะเบียน และบริเวณใกล้เคียงให้มีความสงบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัยตามนโยบายของสำนักงาน
 4. สำรวจตรวจตราความสงบเรียบร้อย ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการเมื่อได้ยินสัญญาณเตือน หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือในการช่วยระงับเหตุใดๆ
 5. ดูแล ตรวจตรา ปกป้องอุปกรณ์และทรัพย์สินของสำนักงาน ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม หรือความเสียหายต่างๆ
 6. ช่วยเหลือในการรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์ ติดประกาศแจ้งเตือน ทิ้งขยะและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาการทำงาน

6 วันต่อสัปดาห์ จันทร์ถึงศุกร์ 7.00 ถึง 18.00 น. เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดสำนักงาน ตามตารางได้ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการเพิ่มเติม

เครื่องแบบ 2 ชุดต่อปี บริการตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนประจำปี 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย สัญชาติไทย
 2. อายุ 25-40 ปี
 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หากเคยทำงาน และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆได้
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word และ Excel เบื้องต้นได้
 8. ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทำงานภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม และภายใต้แรงกดดันได้ดี
 9. ไม่เคยมีประวัติต้องโทษจำคุก ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดสุรา ไม่ติดเกมส์

 

สนใจติดต่อ

โปรดส่งจดหมายสมัครงาน  พร้อมแนบประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา และการทำงาน พร้อมรายชื่อบุคคลอ้างอิง และรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ไปที่คุณบุญญรัตน์  ทรงพานิช ที่อีเมล์ boonyarat@brcthai.org ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

 

เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์งาน จะได้รับการติดต่อกลับ

 

Contact : boonyarat@brcthai.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more