ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer)

มูลนิธิวัฒนเสรี (The freedom story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer)

                มูลนิธิวัฒนเสรี มีพันธกิจเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์จากการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเยาวชนในประเทศไทย  โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์เกิดความร่วมมือกันทำงาน  โดยมีงานด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะงาน คือ ดูแลและสนับสนุนงานด้านกฎหมายของมูลนิธิฯ ติดต่อประสานงานด้านกฏหมาย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิต่างๆให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัว ดูแลจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ของมูลนิธิฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ เป็นต้น ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer)

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีประวัติในการทำงานกิจกรรมนักศึกษา หรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนสังคมก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความตั้งใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี ทำงานข้อมูลออนไลน์ได้
 • เข้าใจและทำตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายขององค์กร
 • สามารถวางแผนและจัดการงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก
 • ขยัน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานในช่วงวันอังคาร – วันเสาร์ได้ โดยทางองค์กรจะหยุดในวันอาทิตย์และวันจันทร์  และพร้อมทำงานล่วงเวลาหรือในช่วงวันหยุดหากจำเป็น
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เงินเดือน 15,000 บาท/ เดือน

วัน/เวลาทำการ :  เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. เงินออมทรัพย์
 3. วันลาพักร้อน
 4. วันหยุดประจำปี ปีละ 13 วัน
 5. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 6. อื่นๆ

รับสมัครถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว การทำงาน การศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ข้อมูลบุคคลอ้างอิงจำนวน 3 ท่านที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ส่งเอกสารมาได้ที่

E-mail. : ketsara@thefreedomstory.org  หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิวัฒนเสรี (The freedom story)  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000 ตามวันเวลาทำการของมูลนิธิฯ

เบอร์โทรติดต่อ : 088-288-7087  และ 052-027-572 (กรุณาโทรมาในเวลาทำการของมูลนิธิฯ)

หมายเหตุ: สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ได้ที่ www. thefreedomstory.org

 

Contact : ketsara@thefreedomstory.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more