ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัคร (ด่วน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประกาศรับสมัคร (ด่วน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1 ตำแหน่ง

********************
คือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ, ประสานงาน, ส่งต่อบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการและให้ข้อมูล, วางแผนร่วมกับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการทางด้านงานสังคมสงเคราะห์

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินสภาพปัญหาและความพร้อมของเด็กและครอบครัวก่อนเข้ารับบริการ
 • ให้ความรู้ผู้ปกครองและช่วยเหลือให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ เช่น สิทธิ-สวัสดิการต่างๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิ-สวัสดิการตามสิทธิ  ด้านการศึกษา เป็นต้น
 • งานเยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ เพื่อประเมินสภาพครอบครัว และให้คำปรึกษา วางแผนการให้ความช่วยเหลือ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้รับบริการ (Case Refering)
 • รับผิดชอบงานโครงการพ่อแม่อุปภัมถ์
 • จัดทำข้อมูลสถิติ ทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการ และระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
 • งานการประสานงานต่างๆ กิจกรรม โครงการฯ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ งานจัดบริการ งานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ภายใต้นโยบายของสิทธิและสวัสดิการสังคม รวมทั้งภายใต้นโยบายของมูลนิธิฯ
 • งานด้านสังคมสงเคราะห์ Case Work และ Group Work
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • มีทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ การทำงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์
 • มีความรู้ด้านสิทธิ-สวัสดิการสำหรับเด็กพิการและครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้เป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคนพิการ/เด็กพิการ มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัว มาได้ที่

ทาง Email: fcdthailand@yahoo.com, npothirak@gmail.com

ทาง ไปรษณีย์ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-5392916, 02-5399958 ต่อ 11

E-mail: fcdthailand@yahoo.com, npothirak@gmail.com

 

Contact : fcdthailand@yahoo.com


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more