ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

MWT รับสมัครนักวิชาการ และผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

MWT รับสมัครนักวิชาการ และผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

Organization : โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

"โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 

ค้นหาเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

 

นักวิชาการ (1 อัตรา)

ลักษณะงาน
• จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลเยาวชน
• ติตดามข่าวสาร ข้อมูลด้านพัฒนาเยาวชน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปของสถานการณ์โลก
• ผลิตบทความวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................................

ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค (2 อัตรา)

ลักษณะงาน
• ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
• สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
• ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ที่กลุ่มเยาวชนปรึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน


คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

..................................................................................................................................................

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่: http://bit.ly/mwt-recruit2018

2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail : info.moveworldtogether@gmail.com ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน
• จดหมายสมัครงาน (ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง)
• Resume
• หลักฐานการศึกษา
• รูปถ่าย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2561
แจ้งผลผู้ที่ได้เข้าสัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2561

และสัมภาษณ์จริง 20 ตุลาคม 2561

..................................................................................................................................................

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/mwtinfo-88

หรือสอบถามในแฟนเพจ: Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเฟิร์น โทร 088 824 6676

 

Contact : 0888246676


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more