ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัคร Houseparent /ผู้ปกครองบ้าน สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิ อาส์ค (ประเทศไทย) เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการกุศลจากประเทศสิงโปร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก ดำเนินงานด้านสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากไร้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่ในเขตบ้านโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และกำลังจะขยายสาขาไปที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ใกล้ Central Festival) ในปี พ.ศ. 2562

ลักษณะงาน

- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ อยู่ประจำที่มูลนิธิฯ (ช่วง 6 เดือนแรก--ต.ค./พ.ย. 61 ถึง เม.ย. 62--ปฏิบัติงานที่สาขา พิษณุโลก หลังจากนั้นประจำที่สาขา เชียงใหม่)

- ดูแลเด็กอายุ 6-18 ปี

- ดูแลเอาใจใส่ให้เด็กๆมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

- ดูแลกิจวัตรประจำวัน รวมถึงดูแลเมื่อเด็กๆ มีอาการเจ็บป่วย

- ให้การอบรมเรื่องระเบียบวินัยด้วยความรักความเมตตา

- ดูแลให้เด็กๆไปโรงเรียนและทำการบ้านของตนเป็นประจำ

- ช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้มีความซื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองดีของประเทศ

- ช่วยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เด็กๆ ช่วงวันหยุดและปิดเทอม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ผู้ปกครองบ้านจะอาศัยใกล้ชิดกับเด็กๆ และจะต้องแสดงแบบอย่างที่ดีโดยผ่านทางการกระทำและวิถีชีวิต

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 30-45 ปี มีวุฒิภาวะ สามารถพักประจำอยู่ที่มูลนิธิฯ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมปลาย และรักการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆ อยู่เสมอ

- ในฐานะที่เป็นแบบอย่างอันดีของเด็กๆ ผู้ปกครองบ้านจะต้องมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ ทำงานหนัก และไม่มีนิสัยที่ไม่ดี เช่น ดิ่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หรือติดสื่อออนไลน์

- รักเด็กๆ แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถสร้างระเบียบวินัยให้กับพวกเขาได้

- มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานกับเด็กๆ พร้อมรับความท้าทาย

- ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมและอุปนิสัยที่ไม่เหมาะสม

- ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ แต่พร้อมจะเรียนรู้ และหากเป็นผู้มีศรัทธาและประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- รายได้พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

- ประกันสังคม และ โบนัส (ตามผลงานและงบประมาณประจำปีของมูลนิธิฯ)

- ที่พักและอาหารฟรี (ในขณะที่ทำงานและพักอยู่ในมูลนิธิฯ)

- เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและที่พัก กรณีต้องออกทำงานนอกสถานที่

Contact : klomchan@gmail.com or nutcharinp@hotmail.com / 093-1362403


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more