ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

พนักงานขับรถ 2 อัตรา

พนักงานขับรถ 2 อัตรา

Organization : มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์

พนักงานขับรถ 2 อัตรา

ูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์  - Scholars of Sustenance Foundation

 

สถานปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ

วันที่เริ่มงาน :  เริ่มงานได้ทันที

 

วัตถุประสงค์:

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย ตลอดสองปีที่ผ่านมา SOS มีโอกาสได้พิสูจน์แล้วว่าขั้นตอนการบริจาคอาหารเพื่อลดปริมาณการสูญเสียอาหารและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากขยะอาหารของเรานั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการเติบอย่างรวดเร็วของมูลนิธิฯและการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่รับ-ส่งอาหารบริจาค SOS ต้องการคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในการเติบโตนี้ โดยเราต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และมีส่วนในการสนับสนุนชุมชนใหม่ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิ ในการเข้ารับบริจาคอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการพบปะและทำงานร่วมกับทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคอาหารในนามของมูลนิธิฯ จึงถือเป็นภาพลักษณ์สำคัญ
 2. ขับขี่พาหนะของมูลนิธิฯ เข้ารับอาหารบริจาคจากผู้บริจาค ตรวจสอบคุณภาพอาหารดังกล่าว และนำไปส่งให้กับผู้รับบริจาคอาหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประวัติการขับขี่ที่ดี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับอาสาสมัครได้
 • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
 • มีความรู้และความเข้าใจในสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ เพื่อวางแผนการใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารและร่วมงานกับผู้อื่นที่ดีเยี่ยม
 • มีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี และ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ด้วยหลักเหตุและผล
 • มีทักษะการบริหารจัดการเวลา และ การจัดการทั่วไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีสุขภาพดี และสามารถยกของหนักได้ (20 – 50 กิโลกรัม)

 

เวลาปฏิบัติงาน :

 • ชั่วโมงการทำงานควรเท่ากับ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 15 วัน หลังผ่านการทดลองงาน และ วันหยุดตามประเพณี 14 วัน
 • ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

 

ค่าตอบแทน:

 • อัตราเดือนละ 12,000 – 17,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ประกันสุขภาพกลุ่มหลังผ่านทดลองงาน
 • ค่าโทรศัพท์เดือนละ 500 บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email: Info@Scholarsofsustenance.org  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 062-675-0004

Contact : Info@Scholarsofsustenance.org


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more