ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

 

ตำแหน่งงาน: หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน 

เงินเดือน 30,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP) โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย   

จ.เชียงใหม่ นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่งงาน:      เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ส. หรือปริญญาตรี
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน:  ครู 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย, ประถมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)

เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่  31 กันยายน 2561

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

Contact : itdp@itdpinternational.org


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more