ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Organization : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน ณ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน : เต็มเวลา

อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมากกว่าตามประสบการณ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สัมภาษณ์โดยผู้บริหารศูนย์ฯวันเวลา

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561

ส่ง CV และหลักฐานการสมัครงานมาที่ : mudjalin@gmail.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
– สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญตรี การบัญชี
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน่วยงานที่รับสมัคร : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ

สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ, สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-441-9884 ต่อ 102 (เวลาราชการ) เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/gsh

Contact : mudjalin@gmail.com


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more