ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครผู้ประสานงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครผู้ประสานงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง

Organization : โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา

ตำแหน่ง  ผู้ประสานงานวิชาการ  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา)

2. มีทักษะการเขียนวิชาการ จัดการโครงการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม

3. มีความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นมิตร ประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

>> เอกสารประกอบการสมัคร

1. CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสามารถ ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และวันที่สามารถเริ่มงานได้ 

2. หลักฐานการศึกษา บทความวิจัย (ถ้ามี)

3. พร้อมตอบคำถาม จากการที่ท่านได้ศึกษาแนวทางการทำงาน กิจกรรม และเนื้องหาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ง facebook และ website ท่านมีความคิดเห็นอย่าไรต่อความเชื่อ แนวทางการทำงาน กิจกรรม และผลกระทบจากการดำเนินโครงการผู้นำแห่งอนาคต (ไม่เกิน 1.5 หน้า A4)

 

* ส่งเอกสารการสมัคร เป็นไฟล์ PDF 

มาที่  collectivelff@gmail.com และ cc : ck.paranee@gmail.com

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 02-441-5222 หรือ 0837876051

 

ภาระงาน

1. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการ

2. ประสานงานการจัดการความรู้บนดิจิตอลแพลตฟอร์ม การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการติดตามประเมินโครงการ

3. จัดทำรายงานและประสานติดตามผลการดำเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน และรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี

4. จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศ

5. เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ

6. จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

 

หมายเหตุ

- ตำแหน่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 ม.มหิดล ศาลายา โดยมีภาระงานที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นครั้งคราว และต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน

- เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สัญญาปีต่อปี และจะเริ่มสัญญาเดือนสิงหาคม 2561

 

อ่านรายละเอียดและหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมได้ >>>> ที่นี้ <<<<<<

 

 

Contact : collectivelff@gmail.com


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more