ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน

สหทัยมูลนิธิ รับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ระดมทุน 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง                    ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน
แผนก                     เผยแพร่ข้อมุลและหาทุน
พื้นที่ปฏิบัติงาน            กรุงเทพ 
สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 
เวลาปฏิบัติงาน        วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า
ลักษณะงาน
-    วางแผนและหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ
-    จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ,เวปไซต์ และsocial media ต่าง ๆ
-    ติดต่อประสานองค์กรเครือข่าย
-    จัดกิจกรรม ออกบูธประชาสัมพันธ์ 
คุณสมบัติ
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-    เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น
-    มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไร
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Officeและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
-    มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานภาคีเครือข่าย
สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more