webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม (Project Coordinator & Training Support) 2 ตำแหน่ง

Back
: มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)
: 7 Nov 2023
31 / December / 2023

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความรู้ ความมั่นใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ 


จำนวนที่รับ: 2 ตำแหน่ง


หน้าที่ความรับผิดชอบ:
•    ประสานและดูแลงานกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ เช่น การรับสมัครเรียน จัดตารางอบรมหรือกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินผลและการจัดทำรายงาน เป็นต้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
•    ประสานและดูแลงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เช่น จัดเตรียมสื่อ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ เป็นผู้ช่วยในการ ฝึกอบรม ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการฝึกอบรม ประมวลผลการทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ เข้าระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
•    ประสานและดูแลงานอาสาสมัครของมูลนิธิ เช่น ขั้นตอนการรับอาสาสมัคร การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ เป็นต้น ตลอดจนงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร
•    สนับสนุนงานสำนักงานโดยทั่วไป
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของมูลนิธิตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:
•    เพศหญิง สัญชาติไทย
•    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
•    มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนหญิง
•    มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
•    มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น ตัดต่อ ออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
•    มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถทำงานหนักและเดินทางไกลได้ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องลงพื้นที่ 

 

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน: 
•    สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ตามกำหนดของระยะเวลาโครงการ (2-3เดือน) 
•    สามารถทำงานหนัก เช่น การขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมได้ การจัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม งานจัดซื้อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นต้น
•    ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันศุกร์และเสาร์) 

 

วิธีการสมัคร:
หากคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว (cover letter) พร้อมประวัติการทำงาน (CV) มาที่อีเมล์ jobs@pratthanadee.org


ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ 


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิฯได้ที่ 
www.pratthanadee.org และ www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation 
 

Contact : jobs@pratthanadee.org

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112