ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

einen Communication Manager (m/w/d)

Stellenangebot

Die Konrad-Adenauer-Stiftung setzt sich national und international durch politische Bildung und politischen Dialog für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Die Festigung von Demokratie und Rechtsstaat, die Förderung der europäischen Einigung, die Intensivierung der transatlantischen Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere besonderen Anliegen. Weltweit betreuen mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Projekte in über 120 Ländern.

Das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Thailand sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Communication Manager (m/w/d)

 Folgende Aufgaben erwarten Sie:

 • Pflege der Webseite und der Social-Media-Kanäle des Auslandsbüros;
 • Eigenständige Initiierung, Konzeption und Produktion von neuen Inhalten (Text, Audio, Foto, Video) für die Webseite, die Social-Media-Kanäle und die interne/externe Berichterstattung des Auslandsbüros in deutscher und englischer Sprache;
 • Unterstützung bei der Erstellung von Online-Inhalten nach Veranstaltungen der KAS oder ihrer Partnerorganisationen (u.a. Berichten, Foto-Reportagen oder Videos);
 • Unterstützung bei der Redaktion von Analysen und Berichten zur Darstellung aktueller Trends in Thailand und der Asean-Region;
 • Mündliche und schriftliche Präsentationen und Briefings zur Darstellung aktueller Elemente der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland;
 • Unterstützung bei der Außendarstellung der Aktivitäten der KAS in Thailand und der Außenkommunikation des Büros in deutscher und englischer Sprache;
 • Übersetzung bzw. Korrekturlesen von Dokumenten (Englisch-Deutsch);
 • Unterstützung der Leiterin mit anderen notwendigen Aufgaben.

 Diese Qualifikationen bringen Sie mit: 

 • Hochschulstudium (mind. Bachelor oder vergleichbarer Abschluss) der Politik-, Wirtschafts-, Medien- oder Geisteswissenschaften;
 • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation und Analyse;
 • Exzellente deutsche Sprachkenntnisse (Muttersprachler-Niveau, C2) und sehr gute englische Sprachkenntnisse (mindestens C1). Thailändische Sprachkenntnisse sind ein Vorteil;
 • Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher und englischer Sprache;
 • Hoher Grad von Eigenständigkeit und Flexibilität, auch um abends oder außerhalb von Bangkok zu arbeiten;
 • Gute Kooperations- und Teamfähigkeiten;
 • Identifizierung mit den ordnungs- und gesellschaftspolitischen Grundsätzen der Konrad-Adenauer-Stiftung.

 Wir bieten Ihnen:           

 • Eine abwechslungsreiche Vollzeitbeschäftigung mit Eigenverantwortung in einem internationalen Umfeld;
 • Einen befristeten Vertrag (mit Option auf Verlängerung) nach thailändischem Recht;
 • Den Anforderungen angemessene Vergütung;
 • Eine Krankenversicherung und weitere Benefits;
 • Administrative Unterstützung für das Visum und die Arbeitserlaubnis (wenn nötig).

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Bitte senden Sie folgende Unterlagen an office.thailand@kas.de:

- ein Motivationsschreiben auf Deutsch;

- einen Lebenslauf mit Referenzen (auf Deutsch oder auf Englisch).

 

Bewerbungsfrist: 12. Juni 2023

 

Contact : office.thailand@kas.de


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more