webmaster@thaingo.org

ผู้จัดการโปรแกรม (พื้นที่การทำงานจังหวัดสระแก้ว)

Back
: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand
: 10 Mar 2023
30 / April / 2023

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนด้านมนุษยธรรมคริสเตียน ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาด้วยการจัดการกับต้นเหตุของความยากจน ด้วยประสบการณ์เกือบ 50 ปีในประเทศ เราช่วยเหลือทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ และศาสนา มาร่วมทีมกับเราในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกว่า 40,000 คนที่ทำงานในกว่า 90 ประเทศ และแบ่งปันความสุขในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวชีวิตของเด็กๆ ที่เปราะบาง!

Job Purpose
มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การประสานงาน และให้คำแนะนำแก่ทีมงาน Area Program อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นำพาให้เกิดการวางแผน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และให้แน่ใจว่าทีมงานจะมีภาระความรับผิดชอบและประสิทธิผล ซึ่งก่อให้เกิดโปรแกรมที่มีชุมชนเป็นฐานที่จะเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเด็กโดยมุงเน้นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ให้แน่ใจว่ากระบวนการการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการออกแบบ การตรวจตราติดตามและการประเมินผล (DME) สอดคล้องกับ LEAP 3

Major Responsibilities

1.การบริหารจัดการงานโปรแกรม
2.การวางแผนงานโปรแกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.ติดตามผลการดำเนินงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดขององค์กร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
4.สร้างเครือข่ายและประสานงานเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานร่วมพันธกิจในพื้นที่การดำเนินงาน
5.กำกับดูแลงานโครงการพิเศษ CSR Project / Grant Project
6.สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและการระดมทุนที่ดำเนินการในพื้นที่โปรแกรม และพื้นที่ใกล้เคียง
 

Qualifications 
 

1. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในโปรแกรมด้านการพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประสบการณ์ในการประเมินสถานภาพสำหรับโปรแกรม, การออกแบบ, การดำเนิน งาน, การตรวจตราติดตาม, การประเมินผล, การเขียนรายงานและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

4. ทักษะที่เข้มแข็งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, งานวิจัย และโปรแกรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

5. มีทักษะการบริหารจัดการและการจัดองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยมีบันทึกประวัติเกี่ยวกับการจัดการทีมงานที่พิสูจน์ได้

6. มีทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสารอย่างเข้มแข็ง

7. ทักษะการพูดและการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็น หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีความซื่อตรง, ซื่อสัตย์, และมีจิตสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อทีมงานและชุมชน

Contact : banyen_muenjob@wvi.org / 02-0229200 Ext.154

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112