ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Manager

 

JOB ANNOUNCEMENT

 

Integrated Tribal Development Foundation

169 Moo 3, T.Sanpesua, A. Muang, Chiang Mai 50300 Thailand

March 7, 2023

 

Position: Project Manager

 

Job Overview: The AEMDP Program manager is responsible for the overall operations of AEMDP, ensuring quality of project implementation and supervision of project activities according to project plan goal and plan.

Responsibilities:

Project Design

o Develop logical framework, budget, and detailed plan with management team and project staffs

o Draft budget and workplan annually

o Identify stakeholders, objective / problem tree analysis.

o Develop Monitoring, Evaluation, and Reporting tool and system.

o Ensure collecting of baseline data and completion of baseline analysis before and after

implementations

Project Management

o Ensure proper project implementation according to log-frame and workplan

o Ensure proper project staff supervision

o Overall responsibility of quality and timely implementation of project activities

o Responsible for quality and timely quarterly, annually, and financial report and upload into

Microsoft team

o Evaluate the performance of staffs

o Coach staff in designing activities and tacking the problem encountered in project implementation

o Support management team in project evaluation

o Attend quarterly project management team meeting

Accountability to Program Director

o Able to design new activities in response to the change in project target area in consultation with Program Director

o Initially develop workplan and budget in consultation with Program Director

o Compile all monthly project staffs timesheet/task sheet, monthly workplan and updates monthly project team workplan to Director.

o Perform other tasks as required by ITDF Director

Finances

o Ensure transparent and correct project related financial transaction and recording

o Overall responsibility on project expenditure and budget control

o Submit monthly budget request for project activities by monthly basis

Funding

o Able to develop proposal for finding donation at least 100,000 Baht per year, as in cash or in kind

for ITDF projects

o Able to develop project brochures and prepare project presentation

 

 

Implementation (Village Level) & Coordination

o Commit to strengthen “self-Help Groups” in project target area

o Lead meeting with villagers or committee at least twice a year

o Ensure close communication and good relationship with villagers and related local agricultural agencies

Training and Extension Center

o Plant Propagation

o Market Outlets

o Lead team in developing & compiling activity concept notes, curriculum, and IEC materials for training/workshop.

o Ensure the completion of trainings provided to villagers in project target area

o Monitor all project activities (Demonstration, Extension, and Training Center) with submission of monitoring report

o Ensure well management of extension project in hostels and schools

o Ensure the smooth operation of demonstration center & coffee extension projects

Monitoring & Evaluation (Data Collection)

o Ensure responsibility of staffs in data and survey collection process

o Assist program activities advisor in data and survey collection

o Able to analyze project data and share with staffs

o Ensure database are properly recorded and timely flow to program management team

o Ensure the compilation of success story and quarterly submit to project management team

Qualification & Experiences

Management

o 5 plus years in a management role

o Leadership skills

o Experience in managing budget.

o Project management skills

o Monitoring, evaluation, and reporting skills

Communication, Coordination, Implementation, and Analytical Skill

o Experience in working with hill tribe communities

o Able to build up relationship and network with stakeholders and partners organization

o Strong analytical and problem-solving skills, with ability to make sound judgment and decisions

o Good communication, presentation, and facilitation skills

o Proactive, resourceful, creative &team orientated

o Capacity and experiences to facilitate trainings

Language

o Written and oral communication skills in Thai and English, and ethnic language (Lahu, Karen & other) is an asset.

Education

o Master in a related Agricultural Extension, Rural Development NGO management at the executive level.

o Understanding / experience is coffee production/management/harvesting/marketing

Computer Skills

o Good computer knowledge (Microsoft office team, Word, Excel, Outlook, and database program is asset)

Driving

o 4WD driving skills

Benefits:

o Local NGO Salaries Payment rate starting at 30,000 Baht depending on experience

o Insurance

o Provident Funds

Personality and other self-interests

o Pleasant, approachable, humble, coach, opened minded, servant, proactive, willing to help

other projects and ITDF activates, able to relate to peers, local communities,

corporations and the international scene.

o Member of a church

o Able to lead devotions

Send your resume, letter of recommendation and cover letter

to itdp@itdpinternational.org with AEMDP Project Manager on the subject line.

 

Contact : itdp@itdpinternational.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้จัดการโปรเจค / Project managerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more