webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

Back
: มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
: 24 Jan 2023
24 / February / 2023

 

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)

ด่วน! เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2543 จากการสนับสนุนของ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย ประเทศญี่ปุ่น และ กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ประเทศไทย โดยมุ่งส่งเสริมเด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตอิสระ ผ่านกิจกรรมบริการเก้าอี้ล้อเข็น ส่งเสริมการศึกษา สร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและสังคม และการสร้างความตระหนักทางสังคม

 มูลนิธิฯ ต้องการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ

 1. ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
 2. ประเภทการจ้างงาน :  งานประจำ

3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  3.1.โครงการส่งเสริมการศึกษา

      1.1 วางแผนงานและกิจกรรมของโครงการู้

      1.2 สำรวจ ค้นหา เป้าหมายนักเรียนทุนใหม่ และติดตามข้อมูลนักเรียนทุนปัจจุบัน

                  2.3 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียนทุน (Wish-List) พร้อมทุนสนับสนุนเสนอผู้บังคับบัญชา

                  2.4 ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายนักเรียนทุนตามแผนกิจกรรม

                  2.5 จัดการปฐมนิเทศ และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี

                   2.6 สำรวจโรงเรียนที่ต้องการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนำเสนอและดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการ

                 2.7 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน (ค่าย) และดำเนินงานตามแผน

                 2.8 จัดทำแผนกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนคนพิการ และดำเนินงานตามแผน

                 2.9 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมประจำเดือน

              3.2. โครงการอาสาสมัครและเชื่อมมิตรภาพ(คาราวานมิตรภาพ เพื่อนมนุษย์ล้อ วันเด็ก วีลแชร์แดนซ์)

                 2.1 จัดทำแผนโครงการ/โปรแกรม เสนอผู้บังคับบัญชา

                 2.2 ติดต่อประสานงานกับภาคีสนับสนุนจัดกิจกรรม

                 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

                 2.4สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

              3.3 โครงการระดมทุน

                 3.1 เขียนโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน /สำรวจ หาข้อมูล เพื่อเสนอแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการระดมทุน เช่น เดิน-วิ่งการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล ดูหนังการกุศล เป็นต้น

                 3.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม

                 3.3 สรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

                

4. โครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   4.1 โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน (CBR)

   4.2 โครงการเครือข่ายครูนักกายภาพบำบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ

   4.3 โครงการส่งเสริมการศึกษา

   4.4 โครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
 • สามารถสื่อสารและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 1ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรักในงานด้านสังคมและช่วยเหลือผู้พิการ
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

5.เงินเดือนและสวัสดิการ: 

-  เงินเดือนตามที่ตกลง

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เบี้ยเลี้ยงไปทำงานต่างจังหวัด

- ค่ารักษาพยาบาล

- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล

- เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และปรับเงินเดือนประจำปี

- มีสัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

6.วิธีการสมัคร:

ส่งประวัติส่วนตัว ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมรูปภาพปัจจุบัน มาที่คุณปัณฎาณัฐฏ์ โชคณิชกมล (คุณแพร)อีเมล์ Wafcatthai@gmail.com  โทรศัพท์หมายเลข 093-9365642 หรือ 02-7584646 ต่อ 2441-2

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

Contact : Wafcatthai@gmail.com

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112